Co účast v právnické soutěži, to úspěch

Porota Spotřebitelsko-právního moot courtu udělila Tereze Tině Rašťákové (vlevo) cenu pro nejlepšího řečníka. Foto: archiv TTR
Čtvrtek 13. srpen 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Maturovala z biologie a z chemie. Přihlášku na právnickou fakultu před lety brala jako výzvu. A dnes? Tereza Tina Rašťáková má před sebou poslední ročník studia oboru Právo, a jak sama říká, mezi paragrafy se našla. Důkazem, že ji škola baví, jsou její úspěchy v právnických soutěžích. V právě končícím akademickém roce se stihla zúčastnit hned čtyř takových a ve všech uspěla.

Část úspěchů posbírala jako členka týmů, které tvořila se svými spolužáky z fakulty, některé jsou její individuální. Svou soutěžní premiéru si rodačka z Přerova odbyla vloni na podzim, kdy ji porota Spotřebitelsko-právního moot courtu udělila cenu pro nejlepšího řečníka a její tým obsadil třetí místo. Jen pár dnů nato zvítězila s kolegyní Klárou Dvorskou v Contract Competition. Na jaře pak zkusila se spolužákem Karlem Urbáškem Czech Moot Court Competition a bylo z toho třetí místo. Zatím posledním úspěchem Terezy Tiny Rašťákové je vítězství ve fakultním kole ve Studentské vědecké a odborné činnosti v magisterské sekci.

Do své první soutěže pod hlavičkou olomoucké právnické fakulty jste se přihlásila ve čtvrtém ročníku studia. Co vás motivovalo?

S kolegy jsme se přihlásili do premiérového ročníku Spotřebitelsko-právního moot courtu, který pořádala spotřebitelská organizace dTest. Chtěli jsme zúročit naše znalosti a porovnat se se studenty z jiných fakult. U mě určitou roli hrálo i to, že ve čtvrtém ročníku studia práv už mám více času na podobné aktivity a hlavně i více znalostí.

Podstatou většiny soutěží pro studenty právnických fakult je přijít s řešením zadaného případu a umět jej obhájit za pomocí právních argumentů v simulovaném soudním jednání před odbornou porotou.

V těch soutěžích není nikdy jedno správné řešení. Zastupujete klienta a hledáte pro něj to nejvhodnější. A to mě baví. Když vidím zajímavý problém, mám nutkání jej vyřešit. Naše fakulta nás na tyto soutěže umí dobře připravit. Klíčem k úspěchu mohou být i časté klauzurní práce, které jako formu zkoušení zavedli vyučující už skoro v každém předmětu. Cenná je pro mě i práce v soutěžním týmu. Víc hlav, víc nápadů, a tedy vždy i víc řešení, což často vede až k příjemně strávenému večeru.

Jak časově náročná je příprava na takovou soutěž?

Skloubit se studiem se to určitě dá. Každá soutěž je trošku jiná, ale vždy jde v podstatě jen o to, zda to člověka baví. Pak udělá rád i věci navíc a něco se přiučí.

Čeho si na soutěžích nejvíce ceníte?

Nejcennější je asi zpětná vazba od porotců, členů hodnotících komisí, kteří se vyjadřují k našim výstupům. Jsou to odborníci z praxe, často zvučná jména, doplněni experty z řad akademiků. A pak je to již zmiňovaná týmová spolupráce a samozřejmě i skvělý pocit z výsledku.

Mohou vám v přípravě na soutěže pomáhat vyučující? Máte pocit, že v případě potřeby máte na fakultě za kým zajít, s kým se poradit, konzultovat případ?

Každá soutěž má svá pravidla. Některá takovou spolupráci nedovolují, jiná ano. Můj zájem o právo výrazně ovlivnili vyučující na naší fakultě, především z katedry soukromého práva a civilního procesu. Líbí se mi přístup vyučujících, kteří se často pouze ptají na nějakou problematickou otázku a chtějí znát naše argumenty a až následně nám sdělí svůj názor. Nutí nás přemýšlet, a ne se pouze učit názory jiných. A o tom jsou právě i ty soutěže. Nestačí si pouze něco přečíst v komentáři nebo v učebnici. Také oceňuji, jak máme nastavený studijní plán, kdy fakulta klade důraz na občanské právo. Za celou dobu mého dosavadního studia mi kdokoli rád pomohl a poradil, popřípadě mě odkázal na vhodnou literaturu.

Zatím posledním vaším úspěchem je vítězství ve fakultním kole ve Studentské vědecké a odborné činnosti. To je v porovnání s předchozími úspěchy trochu jiná soutěž. Zaměřená víc vědecky.

Ano, a navíc individuální. Vypracovala jsem práci nazvanou Zatracený převod podílu ve veřejné obchodní společnosti. Mými konzultanty byli doktor Lasák a doktor Černý. Soutěž jsem brala jako ideální příležitost pro získání zpětné vazby a připomínek jak k obsahu, tak i k formální stránce práce. Vidím ji jako velmi přínosnou pro studenty, kteří se pouštějí do psaní diplomové práce, což je vlastně i můj případ.

V září byste měla fakultu reprezentovat v česko-slovenském finále ve Studentské vědecké a odborné činnosti. Před sebou máte závěrečný ročník studia. Zvažujete, že ještě stihnete nějakou soutěž? Byla by škoda, když se vám tak daří, nezkusit ještě nějakou.

Jako velkou výzvu beru opětovnou účast ve Spotřebitelsko-právní moot courtu. Je potřeba v Brně ukázat, že Olomouc je prostě nejlepší. Prvního ročníku se účastnily tři týmy z naší fakulty a všechny skončily na prvních čtyřech místech. Doufám, že v pátém ročníku studia budu mít ještě více času a energie na něco dalšího.

Zpět