Děkan právnické fakulty vyzývá k podávání nominací na čestné uznání za vzdělávací činnost za rok 2023

Nominaci kandidáta na čestné uznání může podat člen akademické obce fakulty, tedy kdokoli ze studentů a akademických pracovníků. Foto: PF UP
Neděle 12. listopad 2023, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Děkan právnické fakulty bude již počtvrté oceňovat akademiky za jejich pedagogickou činnost. Opět po roce vyzývá celou akademickou obec fakulty k podávání nominací. Návrhy jsou přijímány prostřednictvím oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční podpory do 30. listopadu. Ocenění děkan uděluje za vzdělávací činnost v roce 2023.

Statut Čestného uznání děkana PF UP v Olomouci za vzdělávací činnost upravuje vnitřní norma. „Cílem čestného uznání je podpořit zvyšování kvality poskytované vzdělávací činnosti a zvýšení povědomí akademické obce celé univerzity o vynikajících počinech na poli odborného vzdělávání v právní oblasti. Chceme také ukázat našim akademikům, že si jejich výborné pedagogické práce vážíme,“ vysvětlil Václav Stehlík, děkan právnické fakulty, který zavedení čestného uznání po svém nástupu do funkce inicioval.

Čestné uznání může být poskytnuto za dlouhodobou excelentní vzdělávací činnost, jakož i za výjimečný jednorázový počin v rámci vzdělávací činnosti fakulty – ojedinělá přednáška, seminář, workshop a podobně. Ocenění může zohledňovat i zpracování publikace se vzdělávacím účelem, či metodiku vedení výuky. Cenu může získat zaměstnanec UP s úvazkem na právnické fakultě ve výši alespoň 0,5, který se současně v letošním roce na výuce podílel v rozsahu alespoň jedné vyučovací hodiny týdně.

Nominace
* do 30. listopadu 2023
* e-mailem na adresu –  eva.hrudnikova@upol.cz
* do předmětu zprávy napište Nominace – čestného uznání děkana

Nominaci kandidáta na čestné uznání může podat člen akademické obce fakulty, tedy kdokoli ze studentů a akademických pracovníků. Obsahovat musí jméno a příjmení kandidáta a uvedení důvodů pro udělení ocenění. Sepsanou nominaci je nutné doručit děkanovi právnické fakulty, ideálně formou e-mailu, poštou nebo osobním předáním přes oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční podpory PF UP (eva.hrudnikova@upol.cz, 585 637 507). Konečný termín pro podávání nominací za rok 2023 je 30. listopadu.

Čestné uznání udělí děkan nominovanému kandidátovi na základě doporučení hodnotící komise tvořené z členů akademické obce, kterou za tímto účelem jmenuje. Děkan může rozhodnout, že spolu s čestným uznáním bude oceněnému přiznána i finanční odměna.

Za rok 2022 se laureáty tohoto ocenění stali Milana Hrušáková, profesorka na katedře soukromého práva a civilního procesu, a Slavomír Halla, odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva. Nominováno bylo vloni celkem šest vyučujících.

Vnitřní norma, která upravuje podmínky udělování čestného uznání, je zveřejněna na úřední desce PF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)