Jak jsem stážovala na Generálním konzulátu České republiky v New Yorku

Karolína Uvízlová, studentka PF UP, se v New Yorku setkala i s Martinem Procházkou, rektorem UP. A to v rámci oslav 450. výročí založení olomoucké univerzity. Foto: Archiv KU
Pátek 24. listopad 2023, 11:19 – Text: Karolína Uvízlová

O stáži na Generálním konzulátu České republiky v New Yorku jsem poprvé začala uvažovat na mém studijním výjezdu v rámci Merrillova programu na Moravian University v Pennsylvánii, kde jsem měla možnost podílet se na akci školy k uctění památky Jana Amose Komenského, které se zúčastnili také zástupci konzulátu a Českého centra v NY. Díky této zkušenosti jsem se dozvěděla více o činnosti úřadu, který kromě konzulární agendy vyvíjí mimo jiné činnost i v rámci ekonomické diplomacie, a zároveň jsem si ověřila, že právní vzdělání je v této oblasti výhodou a stáž na zahraničním úřadě by tudíž mohla být zajímavou profesní zkušeností. 

Na stáži jsem kromě úkolů souvisejících s konzulární agendou (vízová problematika, státoobčanská agenda apod.) měla možnost plnit i úkoly spadající do oblasti ekonomické diplomacie, a to i díky snaze vedení konzulátu neochudit mě o žádnou složku tamních činností. Konzulát navíc organizuje množství kulturních akcí, na jejichž tvorbě jsem měla možnost se taktéž podílet. Nezapomenutelným zážitkem byla zejména státní recepce u příležitosti státního svátku 28. října, kterou spolu s konzulátem organizovala i Stálá mise ČR při OSN v NY. Zároveň příhodně během mojí stáže v budově konzulátu proběhla oslava 450. výročí založení mojí alma mater, k jejíž realizaci na místě bylo radostí přispět.

Stáž byla tedy po pracovní i časové stránce velice intenzivní a svou náplní velmi pestrá. Umožnila mi nejen získat zkušenosti v oboru, ale poskytla mi vhled i mimo něj – zejména do oblasti diplomacie. Absolvovat stáž zrovna v NYC bylo samo o sobě neopakovatelným zážitkem, nicméně za její největší přínos považuji právě nabyté profesní zkušenosti a navázané kontakty.

Byť získat přenositelné zkušenosti v zahraničí není v našem oboru vždy snadné, práce na zahraničním úřadě je skvělou příležitostí skloubit zahraniční výjezd a zároveň zisk zkušeností v rámci domácího právního prostředí.

Konat stáž podobného typu bych doporučila všem se zájmem o zahraniční i domácí politické dění nebo se zájmem o oblast správního práva. 

Karolína Uvízlová, studentka magisterského programu Právo na PF UP v Olomouci

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)