Mezinárodní právnická soutěž středoškolských týmů má vítěze. Navzdory koronaviru

Letos se soutěžilo pouze v rámci písemných podání. Foto: Eva Hrudníková
Pondělí 3. srpen 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Výjimečný. Takový byl pátý ročník soutěže Mezinárodní Středoškolský Moot Court, v níž si studenti středních škol zkouší role právních zástupců. Do jejího průběhu totiž výrazně zasáhla epidemie koronaviru. Poprvé se tak soutěžilo pouze v rámci písemných podání. Hned tři cenná umístění získaly týmy studentů z fakultních škol olomoucké právnické fakulty.

Soutěž, jejímž vyhlašovatelem a organizátorem je PF UP, si letos vyzkoušelo 38 středoškolských týmů, z toho jeden ze Slovenska. Zapojily se hned tři fakultní školy PF UP – olomoucká Gymnázia Hejčín a Čajkovského a také Gymnázium Šternberk. Roli koučů, kteří středoškoláky z různých koutů republiky připravovali a provázeli celým kláním, na sebe vzali studenti tří právnických fakult – olomoucké, pražské a brněnské. Pod jejich vedením středoškolské týmy nejprve připravovaly písemná podání, a poté se měly účastnit ústního kola před panelem porotců, který simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva.

„Opatření související s epidemií koronaviru přišla v době, když již týmy byly v plném nasazení a pracovaly na zadaném případu. Přišlo nám nefér celou soutěž rušit, ani časový posun se nám nezdál ideální. Nakonec jsme s koordinátory soutěže rozhodli o distanční formě v podobě odevzdaných písemných podání,“ vysvětlil letošní změnu pravidel Jan Kohl, student posledního ročníku oboru Právo, který spolu s doktorandem PF UP Pavlem Glosem soutěž již třetím rokem organizuje. Odborný dohled zajišťují Lucia Madleňáková, zakladatelka soutěže a vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání na PF UP, a Veronika Tomoszková, která centrum vedla před ní.

Letošní soutěžní případ se týkal problematiky práva na příznivé životní prostředí. „Vzhledem k tomu, že právo na příznivé životní prostředí není v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod výslovně upraveno, bylo vytvoření letošního zadání pro nás složitější. Zvoleným tématem jsme současně chtěli podpořit diskuzi mezi středoškoláky o ochraně životního prostředí,“ naznačil Pavel Glos.

Organizátoři se každoročně snaží soutěž vylepšovat. Netají se inspirací u prestižních mezinárodních soutěží v simulovaném soudním jednání. „Letos jsem zavedli například takzvané klarifikace, kdy se soutěžící mohli na jednotlivé prvky případu doptávat v rámci speciální lhůty po zveřejnění případu. Všechny dotazy jsou potom analyzovány na semináři s kouči a následně se připravuje souhrnná odpověď, v níž na otázky odpovídáme. Dotváří se tak soutěžní případ. Soutěžící se dozví víc pro svou kvalitní argumentaci,“ popsal novinku Pavel Glos.

Písemná podání se hodnotila ve dvou kolech, a to vždy za obě strany sporu zvlášť. Nejlepší týmy z fakultního kola postoupily do mezinárodního finále. V něm nejvíce bodů nasbírala písemná podání vypracovaná gymnazisty z Příbrami, za stranu stěžovatele, a středoškoláky ze Střední odborné školy logistických služeb v Praze, za stranu státu. „Úspěšné byly také týmy z našich fakultních škol. Braly jedno druhé místo a dvě třetí místa,“ dodal Jan Kohl.

Roli koučů si letos zkusilo i 11 studentů PF UP, z toho někteří vedli i dva týmy současně. Koučem se mohou stát studenti, kteří si zapíší předmět Simulované soudní řízení pro studenty středních škol 1 a 2. „Práce se středoškoláky je v mnohém obohacující. Soutěž mě naučila přemýšlet o právu zcela jiným způsobem. Musela jsem nejdříve sama prostudovat dané téma dostatečně podrobně, abych ho mohla následně srozumitelně vysvětlit studentům. Vylepšila jsem si také písemné a vyjadřovací dovednosti,“ zhodnotila studentka práv Eliška Ráabová.

Pořadatelé už nyní začínají promýšlet další ročník Mezinárodního Středoškolského Moot Courtu – především diskutují o tématu, zadání případu a dalším vylepšení. Střední školy, které by se do soutěže chtěly přihlásit, mohou sledovat její webovou stránku nebo ji najdou na sociálních sítích.

Kompletní výsledky 5. ročníku Mezinárodního Středoškolského Moot Courtu zde.

Zpět