O senátorský mandát bude usilovat 13 akademiků a 20 studentů

Funkční období nových senátorů bude tříleté (2021-2024). Foto: PF UP
Čtvrtek 21. říjen 2021, 18:30 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta zná jména kandidátů, kteří se budou ucházet o křesla v Akademickém senátu PF UP. Akademičtí pracovníci budou moci vybírat ze 13 osobností, studenti z 20. Senátní volby se uskuteční v prvním listopadovém týdnu a volit bude možné i online.

Akademický senát PF UP má celkem 15 členů, funkční období je tříleté. Pedagogickou kurii tvoří 9 členů, studentskou 6 členů. „V řádném termínu jsme obdrželi třináct platných návrhů do pedagogické kurie a dvacet do studentské kurie,“ shrnula Kamila Bubelová, předsedkyně volební komise. Mezi kandidáty z řad pedagogů je zastoupeno všech osm kateder, mezi studenty jsou jak posluchači prvních ročníků, tak i zástupci doktorského studijního programu.

Senátní volby se na právnické fakultě uskuteční ve dnech 1. až 5. listopadu. Pro účely hladkého průběhu voleb připravilo Centrum výpočetní techniky UP už na tento víkend zkušební e-volby nanečisto. „Každý student i akademický pracovník tak má možnost si hlasování vyzkoušet, ověřit, zda mu funguje přístupové jméno a heslo, a zároveň bude otestována funkčnost systému. Systém je nastaven tak, že je zachována tajnost volby. Budu velmi rád, když se do zkušebních voleb s fiktivními kandidáty zapojíte, a pomůžete tím nový systém elektronických voleb pro naši fakultu otestovat,“ vzkázal voličům Michal Bartoň, předseda Akademického senátu PF UP.

Zkušební volby nanečisto začnou v pátek 22. října ve 23:59 a skončí v neděli 24. října ve 23:59 na tomto odkaze.

Seznam kandidátů (řazeno abecedně)

Pedagogická kurie:
doc. JUDr. Bartoň Michal, Ph.D. (kat. ústavního práva)
Mgr. Černá Leona (kat. jazyků)
JUDr. Červínek Zdeněk, Ph.D. (kat. ústavního práva)
doc. JUDr. Dostalík Petr, Ph.D. (kat. teorie práva a právních dějin)
doc. JUDr. Frumarová Kateřina, Ph.D. (kat. správního práva a fin. práva)
JUDr. Halířová Gabriela, Ph.D. (kat. správního práva a finančního práva)
JUDr. Hamuľáková Klára, Ph.D. (kat. soukromého práva a civilního procesu)
doc. PhDr. Holá Lenka, Ph.D. (kat. politologie a společenských věd)
doc. JUDr. Petr Michal, Ph.D. (kat. mezinárodního a evropského práva)
doc. JUDr. Svaček Ondřej, LL.M. Ph.D. (kat. mezinárodního a evr. práva)
doc. JUDr. Ščerba Filip, Ph.D. (kat. trestního práva)
JUDr. Tomoszková Veronika, Ph.D. (kat. správního práva a fin. práva)
Mgr. Tungul Lucie, Ph.D. M.A. (kat. politologie a společenských věd)

Studentská kurie:
Bedlovič Michal, 4. ročník Právo a právní věda
Benešovský Matyáš , 2. ročník Právo a právní věda
Mgr. Bc. Coufalová Denisa, doktorský stud. program, obor Trestní právo, 3. roč.
Čejka Lukáš, 1. ročník Právo a právní věda
Jamrožová Tereza, 1. ročník Právo ve veřejné správě
Janoška David, 1. ročník Právo a právní věda
Kalmár Vojtěch, 3. ročník Právo a právní věda
Krejčí David, 4. ročník Právo a právní věda
Lupjan Filip, 1. ročník Právo a právní věda
Bc. Marhold David, 3. ročník Právo a právní věda
Mitraš Michael, 3. ročník Právo a právní věda
Místecký Tomáš, 5. ročník Právo a právní věda
Nekvapil Jiří, 1. ročník Právo ve veřejné správě
Pavlásková Bára, 3. ročník Právo a právní věda
Pospíšilová Anna, 1. ročník Právo a právní věda
Šafář Jan, 5. ročník Právo a právní věda
Ing. Vališová Jana, 3. ročník Právo a právní věda
Mgr. Vařeka Milan, doktorský stud. program, obor Soukromé právo, 2. roč.
Začalová Martina, 1. ročník Právo a právní věda
Žáková Klára, 1. ročník Právo a právní věda

Zpět