Poděkování a přání děkana právnické fakulty

Čtvrtek 1. červenec 2021, 8:00

Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážené studentky a vážení studenti,

dovolte mi, abych vás krátce pozdravil na začátku letních prázdnin. Jsem velmi rád, že se podařilo bez problémů zvládnout letní semestr, a to i přes nutnost distanční výuky. Věřme, že na podzim bude situace lepší a naše fakulta bude moct po dlouhé době ožít a vrátit se do lepšího režimu. Jistou první vlaštovkou bylo letní zkouškové období, které již částečně mohlo proběhnout na fakultě, včetně státních závěrečných zkoušek. Taktéž se v červnu mohly uskutečnit slavnostní promoce absolventů; další běh je naplánován na červenec.

Přes léto fakulta úplně neusne. Čeká nás vybudování bezbariérového vstupu na budovu A, což by však nemělo zásadně omezit provoz této budovy. Dále by měla být zahájena rekonstrukce prostoru po staré knihovně, kde vzniknou nové výukové a kancelářské prostory. Velmi významné je to, že si v září připomeneme třicáté výročí nástupu prvního ročníku na naši fakultu. Konečně věřím, že se v této souvislosti bude moct uskutečnit i slavnostní otevření nové knihovny a studovny. Tedy máme se na co těšit.

Na tomto místě vám všem chci poděkovat za veškeré úsilí spojené s výukou a zkoušením či provozem a fungováním fakulty. Dovolte, abych nám všem popřál klidné léto, pokud možno, spojené se zaslouženým odpočinkem, a těším se na viděnou v září na fakultě.

Václav Stehlík,
děkan PF UP v Olomouci

Zpět