Právnická fakulta ocenila nejlepší studentské vědecké práce

Obhajoba prací se uskutečnila online. Repro: Žurnál UP
Pondělí 22. červen 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Osm studentů bude reprezentovat olomouckou právnickou fakultu v česko-slovenském finále Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Rozhodlo o tom fakultní kolo soutěže, které vyvrcholilo ústními obhajobami. Úspěšní studenti získají vedle postupu i mimořádná stipendia.

Ústní obhajoby odevzdaných prací se poprvé v historii fakulty konaly online. Komise hodnotily v sekci magisterských studentů sedm soutěžních prací, v doktorské sekci pak osmnáct. „Kvalita letošní prací byla velmi vysoká, a to jak u magisterské, tak u doktorské sekce. Pro komisi bylo složité vybrat pouhé tři práce, a proto v magisterské sekci musela udělit i mimořádné ocenění a v doktorské pak dělené třetí místo," zhodnotil Michael Kohajda, proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance a současně předseda hodnotících komisí SVOČ.

Z magisterských studentů porotu nejvíce zaujala práce Terezy Tiny Rašťákové, studentky 4. ročníku oboru Právo, s názvem Zatracený převod podílu ve veřejné obchodní společnosti. Do soutěže ve SVOČ se přihlásila poprvé. „Soutěž jsem brala jako ideální příležitost pro získání zpětné vazby a připomínek jak k obsahu, tak i k formální stránce celé práce. Tématu jsem se věnovala téměř rok. Původně jsem se s ním chtěla účastnit loňské konference COFOLA, kde byly tématem osobní společnosti,“ řekla vítězka. Soutěž by doporučila hlavně studentům, kteří se chystají psát diplomovou práci. „Nejenže je student nucen dodržovat formální stránku práce, ale také obdrží věcné posudky,“ dodala. Do česko-slovenského finále prý půjde s nadšením a s fakultním odznáčkem na saku.

Mezi doktorandy pak zvítězila Markéta Zimnioková, studentka 2. ročníku specializace Občanské právo. I ona si odbyla v letošním ročníku soutěže svou premiéru. Téma práce – Zápis cenného papíru do blockchainu – si zvolila na základě doporučení vedoucího své disertační práce. „Hlavní motivací k účasti pro mě byla možnost získat vícero zpětných vazeb k mé práci – konzultace před odevzdáním, posudky, diskuze s komisí při ústní obhajobě. Soutěž mi mimo jiné pomohla uvědomit si, jak moc důkladná musí být analýza samotného problému, než je nalezeno jeho řešení,“ podotkla Markéta Zimnioková s tím, že online obhajobu považovala spíš za svou nevýhodu. „A to především v její první části, kdy jsem prezentovala závěry své práce. Vést monolog před monitorem bylo pro mě nepřirozené.“

Všichni studenti, jejichž práce byly ve fakultním kole oceněny, budou PF UP reprezentovat v česko-slovenském finále. Uskuteční se 17. a 18. září na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Soutěž ve SVOČ pořádá PF UP od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž.

Výsledky fakultního kola SVOČ 2019/2020

Magisterská sekce

1. místo – TEREZA TINA RAŠŤÁKOVÁ (studentka 4. ročníku oboru Právo): Zatracený převod podílu ve veřejné obchodní společnosti
konzultant: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. a Mgr. Michal Černý, Ph.D.

2. místo – VOJTĚCH JIRÁSKO (student 5. ročníku oboru Právo): Užití omezovacích prostředků v průběhu civilně-zdravotnických detencí v komparaci s německou právní úpravou
konzultant: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

3. místo – LUDĚK PLACHKÝ (student 6. ročníku oboru Právo): Správní dozor a trestání ve vztahu k povinnostem provozovatele kotle umístěného v domácnosti
konzultant: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Zvláštní ocenění získal – KVIDO LOTREK (student 6. ročníku oboru Právo) „Relativně univerzální lidská práva

Doktorandská sekce

1. místo – Mgr. MARKÉTA ZIMNIOKOVÁ (studentka 2. ročníku oboru Občanské právo: Zápis cenného papíru do blockchainu
konzultant: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

2. místo – JENNIE EDLUND (studentka 1. ročníku oboru International and European Law): Inconsistency in the ECtHR application of Article 8 ECHR in immigration case law – Will the use of one single test in various immigration cases lead to a more consistent case law?
konzultant: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

3. místo – JUDr. MICHALA CHADIMOVÁ, LL.M. (studentka 4. ročníku oboru Evropské a mezinárodní právo): Legal responsibility of the military commander to prevent or punish the acts of human trafficking under the Rome Statute
konzultant: JUDr. Ondřej Svaček, LL.M., Ph.D.

Mgr. TOMÁŠ GRYGAR (student 2. ročníku oboru Správní právo): Konkurence řízení o přestupku právnické osoby s trestním řízením proti právnické osobě pohledem principu ne bis in idem
konzultant: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

 

Zpět