Projekt CODE propojil akademiky a studenty z Olomouce a Kyjeva

Z olomoucké právnické fakulty se do projektu zapojili 4 akademici. Foto: PF UP
Úterý 30. leden 2024, 8:00 – Text: (vpk)

V průběhu roku 2023 byl úspěšně realizován Projekt CODE (COoperation and DEvelopment) - „Intenzivní výzkumná i pedagogická spolupráce (akademických pracovníků i studentů), podpora publikační činnosti a kvalifikačního růstu akademických pracovníků Taras Shevchenko National University of Kyiv“. Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu „Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku“.

Cílem projektu byla především intenzivní podpora akademických pracovníků a studentů ukrajinské strany, sdílení zkušenostního a dovednostního rámce v oblasti rozvoje výzkumných aktivit a publikačních strategií, jakož i výukových činností. Věcně byl projekt zaměřen především na oblast správního práva a veřejné správy, včetně ústavních aspektů, a to ve spojení s etikou a principy dobré správy. Zde projekt reagoval i na potřeby partnerské země, kde problematika etických standardů a aplikace principů dobré správy v rámci ukrajinské veřejné správy představuje velmi aktuální a intenzivně řešenou problematiku.

Projekt definují slova: COoperation and DEvelopment. Akronym těchto slov „CODE“ je heslem i názvem projektu a vyjadřuje jeho základní myšlenku, tzn. podpora spolupráce za účelem sblížení obou institucí, jakož i poskytnutí podpory a pomoci ukrajinské straně v rozvoji po stránce výzkumné, publikační i pedagogické v oblastech práva, veřejné správy a etiky. Ostatně pojem „code“ mj. znamená, a to nejenom v anglickém jazyce, i kodex nebo řád, tedy pojmy významné z pohledu práva i etiky, protože v právním řádu každého demokratického právního státu musejí být právní pravidla a etika nedílně propojeny. Za českou stranu byli do projektu zapojeni Kateřina Frumarová, Petra Melotíková a Martin Škurek, všichni z katedry správního práva a finančního práva, a Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva a současně i proděkan pro studijní záležitosti PF UP.

Aktivity v rámci projektu cílily jak na podporu a rozvoj spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, tak i v oblasti výukové. Bylo uskutečněno společné vědecké kolokvium k otázce principů dobré veřejné správy a jejich uplatňování v praxi ČR a Ukrajiny. Zástupci obou vysokých škol také ve vzájemné spolupráci sepsali tři vědecké články komparativního zaměření k dané problematice. Taktéž se podařilo zorganizovat studijní a výzkumný pobyt tří studentek z Taras Shevchenko National University of Kyiv na PF UP (na snímku). Konečně byly realizovány i dvě odborné přednášky týkající se problematiky dobré veřejné správy pro ukrajinské studenty.

Celkově lze hodnotit projekt jako velmi úspěšný. „Radost z navázané spolupráce panuje na obou stranách, přičemž bychom velmi rádi v této kooperaci pokračovali i v tomto roce,“ dodala Kateřina Frumarová.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)