Projekt Zdravá fakulta – zdravá univerzita se zaměří na zdraví zaměstnanců

Ilustrační foto: Lukáš Ondrášek
Pondělí 24. únor 2020, 8:00 – Text: Dana Jurková, Martin Višňa

Zdraví a aktivní životní styl zaměstnanců Univerzity Palackého podpoří projekt Zdravá fakulta – zdravá univerzita, který bude zahájen na začátku letního semestru. K aktivitě Aplikačního centra BALUO se v pilotní fázi připojují tři z osmi fakult: pedagogická, právnická a tělesné kultury.

Jejich zaměstnanci mohou v brzké době očekávat výzvu k zapojení do dotazníkového šetření. „První dotazníky rozešleme začátkem března. Otázky se budou týkat prevence zdraví, ergonomie na pracovišti, také nás ale bude zajímat, jaké aktivity by respondenti v rámci projektu využívali. Jako první dostanou dotazníky na právnické fakultě,“ uvedl David Prycl z Aplikačního centra BALUO.

Na základě vyhodnocení získaných dat budou navrženy konkrétní postupy a doporučení i s možností intervence na fakultách. Součástí projektu budou i vzdělávací workshopy zaměřené na ergonomii, pracovní návyky, práci s pomůckami, případně další, pokud o ně bude ze strany zaměstnanců zájem. „V této oblasti máme velké zkušenosti, neboť poskytujeme služby podpory zdraví na pracovišti soukromým firmám. Napadlo nás tedy, proč takové služby nenabídnout i univerzitě samotné. Jsme velice rádi, že se k nám v pilotní fázi přidala i pedagogická a právnická fakulta,“ dodal David Prycl.

„Připojili jsme se k projektu, protože nám na zdraví našich zaměstnanců záleží. Kromě toho výzkum, aplikace, edukace a poradenství v oblasti zdravého životního stylu a zdravotní gramotnosti, stárnutí, reprodukčního zdraví, výživy nebo psychohygieny na naší fakultě probíhá v Centru výzkumu zdravého životního stylu. Máme k tematice zdraví velice blízko,“ prozradila děkanka pedagogické fakulty Libuše Ludíková. „Pokud to bude potřeba, jsme připraveni v projektu figurovat i jako odborný poradce pro tato témata,“ doplnila.

„Právnická fakulta se v posledních letech snažila zlepšovat pracovní prostředí především studentům, nyní bychom se rádi zaměřili rovněž na podporu zdraví a zdravého životního stylu našich zaměstnanců. S Aplikačním centrem BALUO jsme spolupracovali již při společném univerzitním projektu transferu know-how a technologií, proto jsme nabídku další spolupráce uvítali,“ komentovala zapojení právnické fakulty do projektu proděkanka Blanka Vítová.

K myšlence aktivity zaměřené na péči o zdraví zaměstnanců přispěl i rektor Jaroslav Miller. „Pro univerzitu je důležité, aby naši zaměstnanci byli zdraví a motivovaní. A aby prostředí, ve kterém pracují, bylo příjemné natolik, aby v něm měli radost být. I tímto projektem chceme přispět ke společenské odpovědnosti univerzity, za kterou jsme obdrželi národní cenu. Vítám také mezioborovou spolupráci tří fakult, která bezesporu přispěje ke kvalitě výsledků,“ řekl rektor.

Aplikační centrum BALUO fakulty tělesné kultury se jako vědecko-technický park mimo jiné dlouhodobě věnuje výzkumu, ověření a zavádění metodických postupů směřujících k podpoře zdraví na pracovišti a snížení pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, zejména pohybového aparátu s důrazem na prevenci a kompenzaci pracovní zátěže.

Zpět