Studentská právní poradna zmapovala poslední čtyři roky své činnosti

Studentská právní poradna sídlí v budově A právnické fakulty. Foto: Eva Hrudníková
Pátek 5. červen 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Čtyři roky činnosti Studentské právní poradny v kostce. Tak by se dala stručně popsat třináctistránková zpráva, kterou připravili studenti práv působící v poradně spolu s jejími pracovnicemi. Dokument, který nyní čeká na grafické zpracování, má mimo jiné sloužit jako propagační materiál jak samotné poradny, tak i právnické fakulty.

Zpráva provede čtenáře fungováním poradny v letech 2016 až 2019. „Původně jsme chtěli zpracovat jen klasickou ročenku. Ale protože jsme měli k dispozici i data starší, vznikl tento netradiční materiál. Systematičtěji data sbíráme právě od roku 2016,“ vysvětlila Lucia Madleňáková, vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání, pod které poradna spadá.

Velký kus práce na materiálu odvedly studentky práv, které v poradně působí – Karolína Foukalová se Zuzanou Holišovou sbíraly data, Kateřina Galdová a Diana Urbášková převzaly přípravu kompletní zprávy. „Konečné zpracování pak bylo na kolegyni Martině Grochové,“ doplnila Lucia Madleňáková.

Hlavní část dokumentu tvoří statistické údaje. Autoři je získali mimo jiné ze spisů, které jsou v poradně zakládány ke každému řešenému případu. A co se tedy dá ze studie vyčíst?

Například to, že Studentská právní poradna ročně přijme 150 až 200 případů. Z toho ale musí přibližně pětinu odmítnout. „Hlavním důvodem je nesoučinnost, ukončení klientem nebo složitost případu,“ vysvětlila Lucia Madleňáková. Právní rada je pak poskytnuta v naprosté většině případů. Počet studentů, kteří se klientům pod dohledem supervizorů věnují, se pohybuje konstantně v rozmezí 35 až 40 studentů v jednom semestru. Počet supervizorů od roku 2016 mírně stoupá. „Což dokazuje, že o účast v poradně mají zájem nejen studenti, ale také zejména její bývalí absolventi – dnes vyučující či advokáti,“ doplnila.

Důležité a zároveň zajímavé mohou být zejména pro klienty dva časové údaje. Nad vypracováním jedné právní rady studenti stráví v průměru 13 hodin odborné práce. Právní rady se klient dočká od prvního kontaktu s poradnou v průměru za 77,54 dne.

Z materiálu je možné zjistit také informace o samotných klientech. Na poradnu se obracejí častěji ženy než muži, pouze výjimečně právnické osoby a jen minimum klientů je ve věkové kategorii do 35 let a nad 75 let.

Zpracovaný dokument ale není jen o číslech, tabulkách a grafech. Autoři do něj přidali fakta z historie poradny, popis jejího fungování, přehled zajímavých akcí, projektů, odkazy na mediální výstupy, pravidla pro poskytování právních rad, ale také jmenný seznam studentů, kteří ve vymezeném období v poradně pracovali.

„Cílová skupina, pro kterou bude brožura určena, je poměrně široká. Ocenit by ji měli klienti, studenti, vyučující a všichni naši příznivci a spolupracující instituce,“ naznačila Lucia Madleňáková. Materiál má podle ní silný propagační potenciál. „Byla bych ráda, kdyby vznikla i anglická verze, ať se máme v zahraničí čím prezentovat.“ Další využití pak vidí v oblasti výzkumu.

Studentská právní poradna PF UP vznikla v roce 1996, jako vůbec první právní klinika ve střední Evropě. Spolu s polskými klinikami je považována za nejlépe fungující v Evropě. Poradna sídlí a přijímá klienty v budově A právnické fakulty. Po dokončení dostavby nového centrálního křídla fakulty ji čeká stěhování do nových rekonstruovaných prostor.

Zpět