V simulovaném soudním sporu zvítězili olomoučtí studenti práv

Vítězové soutěže, která se konala online, krátce po oznámení výsledků.
Foto:dTest
Pátek 4. prosinec 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Tým olomouckých studentů ve složení Natálie Vaicová, Jakub Holčák a Tereza Tina Rašťáková získal hlavní cenu v celostátní soutěži Spotřebitelskoprávní moot court. Zkusit si roli advokátů před fiktivním soudem se letos rozhodlo 40 týmů ze všech právnických fakult v České republice. Celý druhý ročník soutěže, včetně ústního kola, se uskutečnil distančně.

Vyhlašovatelem a hlavním organizátorem klání je spotřebitelská organizace dTest, spolupořadatelem se letos stala olomoucká právnická fakulta. „Soutěžní soudní případ vycházel z reálných stížností spotřebitelů na online seznamky, které automaticky prodlužují smlouvy a strhávají spotřebitelům peníze z karty, aniž by je o tom předem srozumitelně informovaly,“ popsala Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Na jedné straně soutěžního sporu proto stál spotřebitel a na druhé straně online seznamka. Studenti si v roli advokátů vyzkoušeli zastupovat obě strany sporu.

Do soutěže se přihlásilo 40 dvou- až čtyřčlenných týmů. V písemném kole musely všechny týmy vypracovat podání k fiktivnímu soudu jak za žalobce – spotřebitele, tak za žalovanou společnost. Deset nejlepších týmů pak postoupilo do ústního kola, které se konalo distanční formou. Mezi nimi čtyři olomoucké.

Jednání ve Spotřebitelskoprávním moot courtu bylo velmi podobné tomu skutečnému u soudu. Do fiktivního soudu zasedli soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy ministerstva průmyslu a obchodu Věra Knoblochová, asistentka soudce Kamila Abbasi, lektor moot courtových dovedností Petr Jedlička nebo vysokoškolští pedagogové David Elischer, Blanka Vítová a Markéta Selucká.

Porota nakonec rozhodla, že vítězem soutěže s celkově nejvyšším počtem bodů se stal tým studentů z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve složení Natálie Vaicová, Jakub Holčák a Tereza Tina Rašťáková. „Hlavní motivací naší účasti v tomto moot courtu bylo zúročení dosud nabytých znalostí a zvědavost, jaké jsou naše přednosti, ale i nedostatky ‚v akci‘, a to nejen v rámci práce v týmu, ale i ve srovnání se studenty z ostatních fakult. Na základě zpětné vazby od porotců a následné rekapitulace celkové práce na projektu jsme si uvědomili a zhodnotili, co se každému z nás povedlo a co bychom měli ještě vypilovat, ať už z psaného projevu, orientace v právní problematice nebo ve stěžejním aspektu soutěže – schopnosti okamžité reakce,“ řekla za vítěze Tereza Tina Rašťáková.

Její týmová kolegyně vzápětí vyzdvihla skvělou práci organizátorů a přidala radu pro studenty, kteří zvažují účast v této soutěži příští rok. „Studentům bychom doporučili, aby zvážili své časové možnosti, neboť příprava zabere poměrně mnoho času a obnáší velké úsilí. Taková investice však ve srovnání s následnou radostí z úspěchu a nabytými zkušenostmi představuje jen malou oběť,“ vzkázala Natálie Vaicová. Své kolegyně doplnil Jakub Holčák. „Chtěli bychom poděkovat vyučujícím z katedry soukromého práva, neboť inspirace a především znalosti, které nám za celou dobu studia předali, byly klíčovou částí našeho úspěchu.“

Olomoucká fakulta měla zástupce také v porotě, Blanku Vítovou z katedry soukromého práva a civilního procesu. Ta navíc výrazně pomáhala s organizací. Příprava soutěže zabrala přibližně půl roku. Pořadatelé museli reagovat na měnící se epidemická opatření, a opakovaně měnit pravidla. „Ústní kolo bylo velmi napínavé, protože se v něm sešly nejlepší studentské právnické týmy z České republiky a jejich prezentace byly na velmi vysoké úrovni. Stejně jako v loňském kole jsem byla moc pyšná, že uspěli studenti naší právnické fakulty, obdiv ale zasluhují i ostatní týmy, které se do finále neprobojovaly. Příprava na takovou soutěž sice zabere hodně času, na druhou stranu je ale pro studenty vzácnou příležitostí vyzkoušet si své budoucí povolání nanečisto a zlepšit si své prezentační dovednosti,“ zhodnotila Blanka Vítová.

Pořadatelé vedle absolutního vítěze udělili další dvě ocenění spojená s hodnotnými cenami. Nejlepší písemné podání odevzdal tým studentů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Vendula Čajková, Barbara Janovská, Magdaléna Kráľová a Dominika Šudová). Cenu za nejlepšího řečníka porota přiřkla Dominiku Lokvencovi z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Více informací o soutěži naleznete na www.spotrebitelskymoot.cz.

Do ústního kola postoupily 4 týmy z PF UP
soutěžní tým č. 24 | Ondřej Slaný, Lukáš Vlk, Radomil Kočí, Jan Šafář
soutěžní tým č. 30 | Natálie Vaicová, Jakub Holčák, Tereza Tina Rašťáková
soutěžní tým č. 33 | Karolína Hlavinková, Petr Konečný, Veronika Číhalová, Barbora Nekolová
soutěžní tým č. 48 | Gabriela Balská, Karel Gerhardt, Petr Kubeša

Zpět