Zápisy ze zasedání

2020

2019

2018

2017

Materiály AS PF UP do 1. 4. 2017 jsou na starých webových stránkách

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. - Katedra ústavního práva

 

Místopředseda:

JUDr. Tomáš Vachutka – doktorský studijní program

 

Další členové - akademičtí pracovníci:

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. - Katedra teorie práva a právních dějin

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. - Katedra politologie a společenských věd

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. - Katedra soukromého práva a civilního procesu

JUDr. et Mgr. Lukáš Ryšavý Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva 

doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva

JUDr. et Mgr. Taťána Zelenská, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

 

Další členové - studenti:

Martin Dvořák - Právo, 5. ročník

František Kousal - Právo, 5. ročník

Tomáš Pustka - Právo, 5. ročník

Marek Stratilík - Právo, 5. ročník

Jiří Stýblo - Právo, 5. ročník

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS PF UP pro období 2018-2021

Volební řád AS PF UP a Jednací řád AS PF UP naleznete na úřední desce PF UP v sekci Vnitřní předpisy.