Katedra teorie práva a právních dějin

je katedra, která se v rámci pedagogické činnosti věnuje výuce teorie práva, právní filozofie, římského práva, kanonického a konfesního práva, stejně jako právní historie. Jednotliví členové katedry pak ve své vědecké práci zaměřují svůj výzkum zejména na otázky právní metodologie, historický vývoj institutů soukromého práva, římskoprávní základy současného práva, právní komparatistiku nebo soudobé filozofické koncepce práva.

Rigorózní zkouška

Pokyny pro zájemce o rigorózní zkoušku z právních dějin

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.24

úterý 9:00 - 9:45 hod. jinak po domluvě na e-mailu: kamila.bubelova@upol.cz


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.26

pondělí 9:30 - 11:00 hod., jinak po domluvě na e-mailu: petr.osina@upol.cz


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.04

denně mezi 8:00 - 15:00 hod., jinak po domluvě na e-mailu: katerina.moravcova@upol.cz


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8
místnost: kan.30

úterý, jinak po domluvě na e-mailu: Balikovi@seznam.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.23

úterý, jinak po domluvě na e-mailu: jlbily@volny.cz


tř. 17. listopadu 6

pondělí 9:00 - 9:45 hod., jinak po domluvě na e-mailu: petr.dostalik2007@gmail.com


Na Hradě 5
místnost: 3.05

čtvrtek 11:15 - 12:00 hod., jinak po domluvě na e-mailu: jana.engelbrechtova@upol.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.22

čtvrtek, jinak po domluvě na e-mailu: onhorak@post.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.28

čtvrtek, jinak po domluvě na e-mailu: jana.janisova@upol.cz


pouze po domluvě na e-mailu: luckykralik@seznam.cz


Na Hradě 5
místnost: 5.12

pouze po domluvě na e-mailu: Monika.Menke@upol.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 30

čtvrtek, pátek 9:15 - 9:45 hod., jinak po domluvě na e-mailu: jakub.razim@post.cz


tř. 17. listopadu 6

úterý, jinak po domluvě na e-mailu: olga-rosenkranzova@seznam.cz


tř. 17. listopadu 8
místnost: kan.30

pátek, jinak po domluvě na e-mailu: hattori@seznam.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.27

pátek 12:30 - 13:15, jinak po domluvě na e-mailu: katerina.moravcova@upol.cz


čtvrtek, jinak po domluvě na e-mailu: mikulas.touska@gmail.com


Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG