Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva garantuje výuku klíčových oborů veřejného práva, konkrétně státovědeckých základů veřejného práva, ústavního organizačního práva a práva základních práv. Katedra je zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost, podílí se na výuce předmětů v magisterském studijním oboru Právo, v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě, i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor ústavní právo, přičemž participuje na realizaci i dalších oborů doktorského studia realizovaných na PF UP. Pro obor ústavní právo též zajišťuje konání rigorózního řízení.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.08

po předchozí dohodě emailem.


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.06

dle předchozí dohody


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.03


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.03

dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.09

úterý 8:30 - 9:30


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.06

dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.05

dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.06

dle emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.05

středa a čtvrtek 9:00 - 9:45 hod.


Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)