10 let účinnosti občanského zákoníku

Konference bude ve vybraných blocích analyzovat právní úpravu v občanském zákoníku z roku 2012, zaměřovat se na problémy rozdílného výkladu a budoucnost aplikační praxe.

Program

Středa 17. 1. 2024

10:00 Slavnostní zahájení konference
I. Blok Společensko-politické souvislosti a ideová východiska OZ, OZ a jeho legislativní budoucnost

10:10–10:55 O přijetí OZ (prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc., prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.)

10:55–11:10 Souvislosti tvorba OZ z pohledu tehdejšího ministerstva
(Mgr. František Korbel, Ph.D., doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.)

11:30–11:45 Přestávka na kávu

 

II. Obecná část OZ

11:45–13:15
referát: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., PF UP Olomouc - 10 let obecné části
1. koreferát: JUDr. Petr Šuk, Nejvyšší soud | Vybrané problémy obecné části z pohledu praxe NS
2. koreferát: Mgr. Viktor Kolmačka, Nejvyšší soud | Praktické zkušenosti s aplikací obecné části

13:15–14:15 Oběd

III. Rodinné právo

14:15–16:00

referát: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., PF UP Olomouc | Určování a popírání rodičovství před 10 lety a nyní
1. koreferát: JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., Nejvyšší soud | Rodinné právo v judikatuře Nejvyššího soudu (nejen) po roce 2014
2. koreferát: JUDr. Pavel Kotrady, Okresní soud ve Vsetíně | Péče o děti za doby „nového“ občanského zákoníku

16.00–16:30 Přestávka na kávu

IV. Právnické osoby a jiné entity

16:30–18:15

referát: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., PF UP Olomouc, ÚSP AV ČR | 10 let života právnických osob (obchodních korporací) – kudy jsme se vydali?
1. koreferát: prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Ústavní soud ČR, PF MU Brno | 10 let života fundací – nové výzvy
2. koreferát: JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., advokát, ÚSP AV ČR | 10 let života svěřenských fondů – kam směřujeme?

18:30 Slavnostní recepce

Čtvrtek 18. 1. 2024

IV. Věcná práva

9:00–10:30

referát: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., PF UP Olomouc | Vybrané problémy právní úpravy limitovaných věcných práv v OZ
1. koreferát: Mgr. Michal Králík, Ph.D., Nejvyšší soud | Vybrané problémy právní úpravy limitovaných věcných práv v OZ
2. koreferát: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL. M., PF MU Brno | Problematické aspekty a dosavadní zkušenosti s právní úpravou sousedských práv, ochrany držby a práva stavby v OZ

10:30–11:00 Přestávka na kávu

V. Dědické právo

11:00–13:00

referát: JUDr. Filip Plašil, notář | Dosavadní zkušenosti s úpravou dědického práva z pohledu notáře?
1. koreferát: doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D., PF UP Olomouc | České dědické právo a význam tradice
2. koreferát: prof. JUDr. David Elischer, Ph.D., PF UK Praha | Několik zastavení nad dědickým právem – úvahy de lege lata a de lege ferenda

13:00–14:00 Oběd

VI. Závazkové právo

14:00–16:00

referát: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., PF UP Olomouc | K 10. narozeninám závazků
1. koreferát: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., Nejvyšší soud | Aktuální otázky změn závazků
2. koreferát: JUDr. Petr Čech, Ph.D. LL.M., PF UK Praha | Nové závazkové právo v judikatuře Nejvyššího soudu – letmé ohlédnutí za několika trendy

16:00–16:30 Přestávka na kávu

16:30–18:30

referát: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., PF UP Olomouc | Náhrada škody – bilance a výzvy
1. koreferát: JUDr. Pavel Simon, Nejvyšší soud | Zásah do osobnostních práv nositelem veřejné moci aneb nejasná hranice mezi OZ a zák. č. 82/1998 Sb.
2. koreferát: Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. a Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., PF MU Brno | Procesní podmínky započtení pohledávky

Ukončení konference a večeře

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)