Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7807

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.36

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 14:45–15:30 3.36 Liché pondělí, s výjimkou 23.10.
úterý 14:45–15:30 3.36
ČLÁNEK
Měšťánková P. Rozhodování Ústavního soudu v katalánské otázce. Všehrd : časopis českých právníků. 2015.
Esparza D., Měšťánková P. La República Checa: 10 años en la Unión Europea. Ravista General de Derecho Público Comparado / Comparative Public Law Review. 2014.
Měšťánková P. Mexico's 2006 Presidential Elections. KIAS Papers. 2006.
Měšťánková P. Parliamentarism versus presidentialism: Problems of Institutional Design in Latin America.Comparative Analysis of Argentina, Brasil, Chile and Mexico. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Měšťánková P. Proměna postavení mexického prezidenta v procesu demokratizace. In Dvořáková V. (Eds.) 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Měšťánková P. Vliv separatismu na reformu trestního zákona ve Španělsku. In Vítová B., Černý M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2019.
Měšťánková P. Dělba moci a politická odpovědnost. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Měšťánková P. Vznik a vývoj latinskoamerických politických stran: případ Mexika (1824-1913). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Měšťánková P. Rovnost žen a mužů v sociální politice Evropské unie. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Měšťánková P. Mexiko a španělská občanská válka. In Springerová P. (Eds.) Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války - vnitřní a vnější aspekty konfliktu. 2007.
Měšťánková P. Mexiko a španělská občanská válka. Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války ? vnitřní a vnější aspekty konfliktu. 2007.
Měšťánková P. Perspektivy mexické levice: Strana demokratické revoluce. In . (Eds.) Němec, J., Šůstková, M. III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. 2006.
KNIHA - CELEK
Šišková N., Měšťánková P., Filipec O. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. In Šišková N., ., . (Eds.) 2018.
Měšťánková P., Filipec O. Transition to Democracy in Central Europe. In Walter AT. (Eds.) 2018.
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
Měšťánková P. Přechod k demokracii v Mexiku. Přechod k demokracii v Mexiku. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Esparza D., Měšťánková P. El populismo tecnocrático: características y desarrollo en Europa. In Valencia Sáiz Á., Fernández-García B. (Eds.) En los márgenes de la democracia liberal: Populismo, nacionalismo y radicalismo ideológico en Europa. 2022.
Měšťánková P. Evropská unie a prosazování rovnosti žen a mužů v rozhodovacích pozicích. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Filipec O., Měšťánková P. Debates on the Future of the EU: Between Expectations and Reality. In Šišková N. (Eds.) The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018.
MĚŠŤÁNKOVÁ P. Disciplinovanost politických stran v Latinské Americe. Analýza Institucionální revoluční strany v Mexiku. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. 2011.
Měšťánková P. Lucembursko. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
Měšťánková P. Nizozemsko. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
Měšťánková P. Malé státy v Evropské unii: národní zájmy v Lucembursku v zemědělské politice. Politiky EU a národní zámy členských zemí. 2010.
Měšťánková P. Mexický politický systém a jeho proměny od roku 1917 do současnosti. In Hingarová V., Květinová S., Eichlová G. (Eds.) Mexiko-200 let nezávislosti. 2010.
Měšťánková P. Mexico 2006 Elections: A democratic consolidation? In Springerová P., Špičanová L., Němec J. (Eds.) Election Year 2006: Latin America at the Crossroads? 2008.
Měšťánková P. Strana zelených na vzestupu? Analýza krajských voleb v roce 2004. In Šaradín P. (Eds.) Krajské volby v České republice. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Filipec O., Měšťánková P., Tungul L., Červínek Z., Kokeš M., Tomoszek M. Úpadek demokracie ve střední Evropě. 2022.
SBORNÍK - CELEK
Měšťánková P. Vybrané politiky Evropské unie. In Měšťánková P. (Eds.) 2017.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Esparza D., Měšťánková P. Los checos frente a la crisis europea. Real Instituto Elcano. 2007.
Měšťánková P., Ruiz Esparza D. Los checos frente a la crisis europea. Real Instituto Elcano (Španělsko). 2007.
PROJEKT
Měšťánková P. Technokratický populismus a pandemie covid-19 v České republice. Právnická fakulta UPOL. 2022.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
History of EU Integration KPO/EHEUI ZS 2
History of EU Integration KPO/EHEUI ZS Se 2
History of EU Integration KPO/HEUI ZS 2
History of EU Integration KPO/HEUI ZS Se 2
Úvod do studia KPO/MÚVOD ZS Se 4
Úvod do studia KPO/MÚVOD ZS 2
Dějiny Evropské unie KPO/PDEU ZS 2
Dějiny Evropské unie KPO/PDEU ZS Se 2
Tvorba bakalářské práce KPO/TBP ZS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)