Centrum pro podporu vědy a výzkumu

Kontakty

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

  • organizace a vedení Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP

Tel.: 585 63 7635
E-mail: ondrej.hamulak@upol.cz
Kancelář č. 1.70, budova B


Ing. Kristýna Ondráčková

  • poradenství a administrativní podpora pro projekty FRUP a IGA a Doktorské start-up granty
  • administrativní podpora pro SVOČ

Tel.: 585 63 7513
E-mail: kristyna.ondrackova@upol.cz
Kancelář Centra pro podporu vědy a výzkumu, budova A, 1. patro

Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek 9:00 – 14:30
Dále dle dohody.


Mgr. Dagmar Skoupilová

  • poradenská činnost při přípravě a podávání grantových přihlášek
  • projektový a finanční management realizovaných projektů
  • organizace, koordinace, zpracování a hodnocení výzkumných a vědeckých aktivit akademických a vědeckých pracovníků PF UP včetně smluv o vědecké spolupráci a grantových smluv

Tel.: 585 63 7676
E-mail: dagmar.skoupilova@upol.cz
Kancelář Centra pro podporu vědy a výzkumu, budova A, 1. patro

Úřední hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek: 8:30 - 15:00 hod.
úterý, pátek: 8:30 - 13:00 hod.
Dále dle dohody.


Lukáš Walek

  • evidence a evaluace výsledků vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků PF UP
  • administrace a správcovství publikační činnosti fakulty (systém OBD)
  • ediční referent - vytváření edičního plánu fakulty, tvorba návrhových listů pro VUP, příprava jednání Ediční komise fakulty

Tel.: 585 63 1026
E-mail: lukas.walek@upol.cz
Rektorát UP, Úsek pro vědu a výzkum

Formuláře

Interní projekty:

Projekty externích poskytovatelů:

Vědecké zahraniční pobyty: