Centrum pro podporu vědy a výzkumu

Kontakty

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum

 • organizace a vedení Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP

Tel.: 585 63 7692
E-mail: blanka.vitova@upol.cz, bl.vitova@gmail.com
Kancelář č. 38, budova B


Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.

 • poradenství a administrativní podpora pro projekty FRUP a IGA a Doktorské start-up granty
 • administrativní podpora pro SVOČ

Tel.: 585 63 7513
E-mail: zuzana.pejpkova@upol.cz
Kancelář Centra pro podporu vědy a výzkumu, budova A, 1. patro

Úřední hodiny:
pondělí: 13:00 - 15:00 hod.
středa, pátek: 9:00 - 15:00 hod.
Dále dle dohody.


Mgr. Dagmar Skoupilová

 • poradenská činnost při přípravě a podávání grantových přihlášek
 • projektový a finanční management realizovaných projektů
 • organizace, koordinace, zpracování a hodnocení výzkumných a vědeckých aktivit akademických a vědeckých pracovníků PF UP včetně smluv o vědecké spolupráci a grantových smluv

Tel.: 585 63 7676
E-mail: dagmar.skoupilova@upol.cz
Kancelář Centra pro podporu vědy a výzkumu, budova A, 1. patro

Úřední hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek: 8:30 - 15:00 hod.
úterý, pátek: 8:30 - 13:00 hod.
Dále dle dohody.


Mgr. Markéta Sýkorová

 • koordinátor fakultních akcí
 • organizace a koordinace habilitačních řízení
 • organizace konferencí – celofakultní konference Olomoucké právnické dny, podpora dílčích konferencí jednotlivých kateder a center

Tel.: 585 63 7683
E-mail: marketa.sykorova@upol.cz
Kancelář Centra pro podporu vědy a výzkumu, budova A, 1. patro

Úřední hodiny:
pondělí, úterý, středa: 8:30 - 15:00 hod.
čtvrtek, pátek: 8:30 - 13:00 hod.


Lukáš Walek

 • evidence a evaluace výsledků vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků PF UP
 • administrace a správcovství publikační činnosti fakulty (systém OBD)
 • ediční referent - vytváření edičního plánu fakulty, tvorba návrhových listů pro VUP, příprava jednání Ediční komise fakulty

Tel.: 585 63 7676
E-mail: lukas.walek@upol.cz
Kancelář Centra pro podporu vědy a výzkumu, budova A, 1. patro

Úřední hodiny:
pondělí: 9:00 - 15:00 hod.
Dále dle dohody.

Formuláře

Interní projekty:

Projekty externích poskytovatelů:

Vědecké zahraniční pobyty: