Fakulta hostila předního polského romanistu

Wojciech Dajczak přednášel studentům práv.
Foto: Eva Hrudníková
úterý 3. říjen 2017, 7:00 – Text: Eva Hrudníková

Jedinečnou příležitost měli studenti oboru Právo, a to napříč ročníky. Mohli si vyslechnout přednášku předního polského romanisty profesora Wojciecha Dajczaka. Odborník z Právnické fakulty Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani přijel do Olomouce na pozvání katedry teorie práva a právních dějin.

Wojciech Dajczak si pro zájemce připravil přednášku v anglickém jazyce s názvem Recents developments of the law of obligation in Europe in the light of the civil law tradition. „Téma vzešlo přímo od pana profesora. Tématem obligačního římského práva a jeho vztahu k modernímu právu se dlouhodobě zabývá. Mimo jiné je také autorem části věnované obligačnímu právu v rámci učebnice „Právo římské: základy soukromého práva“, která je užívána ve výuce a jejíž druhé vydání se právě připravuje,“ vysvětlil Petr Dostalík z katedry teorie práva a právních dějin.

Polský romanista strávil na PF UP dva dny. Vedle přednášky stihl i pracovní schůzky s olomouckými kolegy. „S profesorem Dajczakem spolupracujeme dlouhodobě, na Univerzitě Adama Mickiewicze jsem absolvoval studijní pobyt. Nyní společně pracujeme na rozsáhlejším projektu, který se týká soukromého práva ve střední Evropě,“ naznačil Petr Dostalík.

Už v říjnu přijedou na pozvání katedry teorie práva a právních dějin do Olomouce další dva významní hosté. Nejprve to bude docent Marek Káčer z Právnické fakulty Trnavské univerzity a potom Piotr Szymaniec ze slezské státní univerzity (The Angelus Silesius State University of Applied Sciences). Všechny zmiňované návštěvy jsou součástí internacionalizace fakulty a uskuteční se díky podpoře zahraničního oddělení PF UP.

Plánované přednášky:

Marek Káčer

6. října (pro doktorandy) – Úvod do právní metodologie

13. října (pro studenty magisterského programu) – Filozofické koncepce demokracie

Piotr Szymaniec 

27. října – The concept of religious freedom: present theoretical debate and practical problems (přednáška v AJ)