Na den armádním právníkem aneb Camp Peira 2023 pohledem studenta

Cvičení se konalo ve vojenském výcvikovém prostoru Březina u Vyškova. Foto: Armáda ČR
Pondělí 6. listopad 2023, 8:30 – Text: Matyáš Benešovský

Camp Peira je výjimečné armádní cvičení, které je zaměřené na mezinárodní humanitární právo. V září letošního roku se konalo po covidem vynucené pauze ve vojenském prostoru Březina u Vyškova. Cvičení opět pořádalo Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při Právnické fakultě UP. Zapojit se mohli studenti fakulty napříč programy a ročníky.

Každý ze studentů měl v rámci cvičení přidělenou specifickou roli. Ta do velké míry ovlivnila zážitky ze cvičení.

Má role byla označena jako „právník velitele úkolového uskupení“. Měl jsem tedy za úkol být k ruce veliteli úkolového uskupení a radit mu s právními problémy, které během cvičení vyvstanou. Tyto role byly mezi studenty Právnické fakulty UP a Právnické fakulty UK rozděleny v autobuse po cestě do Vyškova.

Ve Vyškově atmosféra v autobuse podstatně zhoustla ve chvíli, kdy autobus zastavil a vystoupili z něj čtyři studenti. Dveře autobusu se zavřely a pokračovali jsme v jízdě ještě přibližně deset minut. Po zastavení autobusu na hranici vojenského prostoru zazněl pokyn: „Všichni, kdo máte roli uprchlíka, vystupte!“. V autobuse jsme zůstali čtyři a řidič s námi pokračoval do vojenského prostoru, kde se velmi rychle ztrácel mobilní signál.

Z nedaleké louky se ozval výbuch. Ani nebyl čas dlouho přemýšlet, jestli šlo o starou munici, která náhodně vybuchla, nebo něco jiného. Náš autobus najel před zátaras z ostnatého drátu, autobus zahalil modrý dým a z venku se ozývaly výstřely. Cvičení začalo. Na rozdíl od „uprchlického“ autobusu jsme byli po pár otázkách a sprostých slovech posláni dál. Po chvíli jsme dorazili do vojenské základny u městečka Peira, nedaleko samozvané republiky Plavai. Naši „uprchličtí“ kolegové museli cestu od zátarasu do kempu zvládnout pěšky.

V kempu nás přivítali příslušníci Armády ČR (Galbénské armády pro potřeby cvičení), kteří nás ubytovali a sdělili základní pokyny pro pohyb v táboře a vnitřní bezpečnostní procedury a to, co se od nás očekává.

Po několika hodinách dorazili k branám kempu také „uprchlíci“. Předpokládal jsem, že budeme s kolegy spíše přihlížet postupům na velitelství, než že do nich budeme nějakým způsobem přímo zapojeni. Z omylu jsem byl vyveden jednou krátkou větou, která následovala po vyřčeném právním problému. „No, musíme je pustit dovnitř? Co, právníci?“ Po této větě se na mě a mé tři kolegy obrátily pohledy nejen „běžných“ vojáků, ale také vojáků, kteří naši přidělenou roli vykonávají jako svou profesi.

V průběhu následujících necelých dvaceti hodin jsme řešili nižší desítky právních problémů, které vyplynuly z nastalých situací, to vše pod dohledem dlouholetých právníků Armády ČR – mezi jinými již nastíněný problém, zda musí vojáci vpustit uprchlíky do své základny, za jakých podmínek, jak s uprchlíky zacházet, zda je možné jim zabavit osobní věci a podobně.

Cvičení silně nabouralo mé dosavadní představy o výlučné aplikaci mezinárodního práva v takových situacích. V rámci cvičení sice bylo aplikováno mezinárodní právo, ale velká část právních problémů, které jsme řešili, vyžadovala aplikaci i vnitrostátního trestního práva a dalších národních právních předpisů. Oba systémy pak byly reflektovány například v tzv. pravidlech nasazení (rules of engagement), kterými se musí vojáci při plnění svých úkolů v misích řídit. Cvičení mi poskytlo také cenné zkušenosti v „reálné“ aplikaci norem mezinárodního práva a vhled do fungování Armády ČR. Cvičení zakončilo několik přednášek na témata, která se cvičením souvisela a zdánlivě nekonečným rautem.

Účast na cvičení bych doporučil každému studentovi se zájmem nejen o mezinárodní právo, který chce zažít skutečně jedinečný víkend. Několik desítek minut strávených nad motivačním dopisem za tento zážitek stálo. Všichni příslušníci ozbrojených sil byli přátelští a vytrvale odpovídali na vznesené dotazy. Možnost vystřelit si z plně automatických zbraní ve výzbroji Armády ČR, vyzkoušet si přístroje pro noční vidění či odpálit světlici nebo dýmovnici byla už skutečně pomyslnou třešinkou na dortu.

Matyáš Benešovský, student magisterského programu Právo a právní věda (4. ročník), účastník Camp Peira 2023

Videosestřih ze cvičení najdete na fakultním YouTube kanále

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)