Znalosti, zážitky i nová přátelství. To vše nabídne česko-francouzská letní škola

Vyučující Leona Černá a Marie-Elisabeth Baudoin (zprava) jsou u letní školy od jejího založení. Foto: Jan Hudáč
pátek 14. červen 2019, 14:00 – Text: Eva Hrudníková

Jsi studentem právnické fakulty? Ovládáš dva jazyky – francouzštinu a angličtinu? Pokud je tvá odpověď dvakrát ano, tak máš jedinečnou možnost získat cenné znalosti, neopakovatelné zážitky a navázat nová přátelství. To vše totiž nabízí Česko-francouzská letní škola práva, která se uskuteční na právnické fakultě v první polovině září.

Česko-francouzskou letní školu práva připravuje tradičně PF UP ve spolupráci s Université Clermont Auvergne. V pořadatelství se školy pravidelně střídají. „Letošní ročník bude jubilejní dvacátý. A bude to znát hlavně na doprovodném programu. Dvacátý ročník navíc bude o dva dny delší. Jako téma jsme zvolili bezpečnost státu,“ řekla Radana Kuncová ze zahraničního oddělení PF UP, které se na organizaci výrazně podílí. Současně prozradila, že mají v plánu pozvat všechny vyučující, kteří se zapojili do předchozích ročníků.

Letní škola je určena třiceti vybraným studentům z obou spolupracujících fakult. „Na našich patnáct míst jsme vyhlásili výběrové řízení. Podmínkou je znalost francouzštiny a angličtiny. Řízení je otevřené studentům vybraných oborů a ročníků,“ vysvětlila Radana Kuncová. Zájemci o letní školu musejí přihlášku ve formě strukturovaného životopisu v českém jazyce zaslat na radana.kuncova@upol.cz do 20. června. „Pohovory se potom uskuteční průběžně, dle možností přihlášených, a to ve francouzském a anglickém jazyce,“ doplnila. Vybraní studenti obdrží od fakulty stipendium na pokrytí nákladů na ubytování a stravu po dobu letní školy, za účast pak získají 4 mezinárodně uznávané ECTS kredity (4 kredity za povinně volitelný předmět).

O vznik a fungování Česko-francouzské letní školy práva se významně zasloužila Leona Černá z katedry jazyků. Nechyběla u žádného z ročníků a ani letos tomu nebude jinak. Z olomouckých akademiků se na přípravách podílí ještě Monika Horáková z katedry správního práva a finančního práva. Roli koordinátora bude mít francouzský student Alexis Brunet, který je v Olomouci v rámci Erasmu+.

Česko-francouzská letní škola práva se uskuteční 8.–15. září v prostorách právnické fakulty.

Výběrové řízení je otevřené studentům:
2.–5. ročníku magisterského studia oboru Právo
1.–2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo
doktorandům