Department of Clinical Legal Education and Professional Skills Development

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Research Fields and Expertise

 • Lucia is the head of the Department of Clinical Legal Education and Professional Skills Development (former Centre for Clinical Legal Education) since 2019.
 • She is the head supervisor of an in-house live-client legal clinic named Student legal aid office. She is also the supervisor of the street law program. She is a member of the Global Alliance for Justice Education. She regularly attends international conferences on clinical legal education and publishes in this area.
 • Her main research focus is in the area of clinical legal education, street law and efficiency of strategies to develop teaching skills of students.
 • Lucia is also an expert in administrative law and wrote her Ph.D. thesis on religious freedomin administrative law. She focuses on administrative issues related to human rights in the area of public health, religious freedom and administrative sanctions.

Selected publications

 • MADLEŇÁKOVÁ L. Studentská právní poradna Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v pandemické (a po-pandemické) době (Student legal aid office of Law fakulty of Palacky university in Olomouc in pandemic and post-pandemic era) Acta Iuridica Olomucensia. 1/2022
 • MADLEŇÁKOVÁ L. Conscientious objection in the Czech Republic Revista General de Derecho Canonico y Derecho Eclesiastico del Estado. 3/2021.
 • MADLEŇÁKOVÁ L. Adokátkou s dětmi, či bez dětí? (An attorney: with or without children?) In: ŠIMÁČKOVÁ, K. – HAVELKOVÁ, B. – ŠPONDROVÁ, P Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Praha, Wolters Kluwer, 2020.
 • MADLEŇÁKOVÁ L. Reflexe povinného očkování v Evropě. (Reflection of compulsory vaccination in Europe) Acta Iuridica Olomucensia. 1/2017.
 • MADLEŇÁKOVÁ L. Právní základ poskytování duchovní péče ve věznicích. (Legal basis for pastoral activities in prison). Správní právo. 7/2013.

 

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Research Fields and Expertise

 • Maxim was the director of the Centre for Clinical Legal Education in the years 2008-2016. Since 2016 he serves at the Faculty of Law of Palacký University as vice-dean for education.
 • Maxim is a member of the Steering Committee of the Global Alliance for Justice Education since 2013 and a member of the board of the European Network for Clinical Legal Education since 2013. He is also a member of the board of directors of Pro Bono Aliance since 2016. He is also a memberof the editorial board of the International Journal of Clinical Legal Education.
 • Maxim regularly publishes about the role of legal clinics in the law school’s curriculum, about social justice elements in legal education and about professional ethics.
 • Maxim is also an expert in comparative constitutional law and wrote his Ph.D. thesis on constitutional responsibility in Poland. He focuses on the rule of law, constitutional responsibility and social rights.

Selected publications

 • TOMOSZEK, M. Reflections on New Trends in Clinical Legal Education in Continental Europe. in: THOMAS, L. et al. (eds.) Reimagining Clinical Legal Education. Oxford: Hart Publishing, 2018, pp. 245-249
 • TOMOSZEK, M. Legal clinics and social justice in post-communist countries. in: Ashford, C., McKeown, P. (eds.) Social Justice and Legal Education. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 218-236
 • TOMOSZEK, M. The Growth of Legal Clinics in Europe – Faith and Hope, or Evidence and Hard Work? International Journal of Clinical Legal Education, Vol. 2014, No. 1, pp. 93- 102.
 • McKeown, P., Stege, U., TOMOSZEK, M. Clinical Legal Education in Europe and Implementation of Sustainable Development Goals. In: SDGs in the European Region. Implementing the UN Sustainable Development Goals- Regional Perspectives (4). Springer, Cham, Switzerland, pp. 1-19.
 • TOMOSZEK M. (ed.) Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013.

 

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Research Fields and Expertise

 • Veronika was the director of the Centre for Clinical Legal Education in the years 2016- 2019. She is a member of the European Network for Clinical Legal Education and the Global Alliance for JusticeEducation. She regularly attends international conferences on clinical legal education andpublishes in this area.
 • Her main research focus in the area of clinical legal education are effects of clinical legal education on students and the development of student ability to act according to professional values.
 • Veronika is also an expert in Czech, European and International environmental law and wrote her Ph.D. thesis on spatial planning. She focuses on spatial planning and the right to a healthy environment.

Selected publications

 • TOMOSZEK M.,  TOMOSZKOVÁ  V.  Die  Verwaltungsgerichtsbarkeit  in  Tschechien. Osteuropa-Recht. 3/2015.
 • TOMOSZKOVÁ V. Implementation of the EU Directive on Environmental Impact Assessment in the Czech Republic: How Long Can the Wolf Be Tricked? Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment. 1/2015.
 • TOMOSZKOVÁ V. Excluding Institutions Acting in Legislative Capacity from the Scope of the Directive 2003/4/EC. International and Comparative Law Review. 1/2013.
 • TOMOSZKOVÁ, V. - TOMOSZEK, M. A New Dawn in the Czech Clinical Movement. in: ALEMANNO, A., KHADAR, L. (eds.) Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 76-92

 

Mgr. Daniel Pospíšil

Research Fields and Expertise

 • Daniel works as an assistant at the Department for Clinical Legal Education at this Faculty of Law. Currently, he is a postgraduate student at the Department of Administrative and Financial Law. He participates in teaching the following courses: Legal Skills Course, Introduction to the Study of Law, Street Law, and Administrative Justice.
 • Daniel is also a member of the Global Alliance for Justice Education (GAJE) and attended international conferences organized by this alliance and by the European Network of Clinical Legal Education (ENCLE); e.g. in Turkey, Spain, Italy, Poland, South Africa, etc.
 • His main research focus in the area of clinical legal education is the efficiency of legal skills teaching methods. He also focuses on developing students' professional skills for the provision of legal services. He is also interested in the area of AI (Artificial Intelligence) and its influence on the future provision of legal services.
 • He has also been working in the legal office in Olomouc since 2020 and he also works as a communications and external relations officer at this Faculty of Law.

Selected publications

 • POSPÍŠIL, D. Zkušenosti s online výukou Kurzu právnických dovedností v době pandemie aneb Lze právnické dovednosti plnohodnotně vyučovat online? (Experience with online education of Legal Ckills course in pandemic era or can we teach legal skills online adequately?) Acta Iuridica Olomucensia. Olomouc: Palacký University Faculty of Law, 2022, Vol. 17/2022, No. 1, pp. 28-39.

 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Research Fields and Expertise

 • Zdeněk works as Assistant Professor at the Department for Clinical Legal Education at the Faculty of Law. He participates in teaching the following courses: Legal Skills Course, Criminal Law Clinic I and II, Professional Skills Course and Students´ Legal Office.
 • Zdeněk is a member of the European Network for Clinical Legal Education and Global Alliance for JusticeEducation. He regularly attends international conferences on clinical legal education with papers connected with clinical legal education.
 • His main research focus in the area of clinical legal education is teaching methods in the field of criminal law education both in simulated and live client clinics.
 • Zdeněk is also an attorney running his Legal office in Olomouc focusing on criminal law cases.

Selected publications

 • KOPEČNÝ, Z. Online výuka Trestněprávní kliniky na PFUP – východiska, výzvy, zkušenosti a dopady (Online teaching of Criminal Law Clinic at the Faculty of Law, Palacký University – possibilities, challenges, experience and impact) Acta Iuridica Olomucensia. Olomouc: Palacký University Faculty of Law, 2022, Vol. 17/2022, No. 1, pp. 122-130.
 • Mezinárodní závazky České republiky k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, číslo 2/2017, s. 25 – 40.
 • Protiteroristická politika EU a její odraz v české právní úpravě teroristických trestných činů, in: Pocta Jiřímu Jelínkovi, Praha: Leges, 2020, s. 193 – 203.
 • Protiteroristická politika EU – role Eurojustu a Europolu v boji proti terorismu, in: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky, Praha: Leges, 2015, s. 224 – 238.

 

JUDr. Martin Škurek, Ph.D.

Research Fields and Expertise

 • Martin is a lecturer at the Department for Clinical Legal Education since 2022. He is also a member of the National Council of Persons with Disabilities of the Czech Republic. He regularly attends conferences, workshops and seminars on clinical legal education and publishes in this area.
 • His main research focus in the area of clinical legal education is the development of students’ skills required in legal counseling and the impact of the use of modern technologies on the delivery of clinical legal education and legal counseling.
 • Martin is also an expert in Czech and European administrative law and wrote his Ph.D. thesis on the European administrative penalty law. He focuses on administrative law, social security law and legislation for persons with disabilities.

Selected publications

 • ŠKUREK, M. Provision of legal counseling to persons with physical disabilities. In. ŠÍNOVÁ R. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
 • ŠKUREK, M. Sociálně-právní propedeutika. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)