Katedra teorie práva a právních dějin

je katedra, která se v rámci pedagogické činnosti věnuje výuce teorie práva, právní filozofie, římského práva, kanonického a konfesního práva, stejně jako právní historie. Jednotliví členové katedry pak ve své vědecké práci zaměřují svůj výzkum zejména na otázky právní metodologie, historický vývoj institutů soukromého práva, římskoprávní základy současného práva, právní komparatistiku nebo soudobé filozofické koncepce práva.

Rigorózní zkouška

Pokyny pro zájemce o rigorózní zkoušku z právních dějin

Lidé

Vedoucí katedry

Oops, an error occurred! Code: 201908180357573dc18353

Tajemník katedry

Oops, an error occurred! Code: 201908180357576363cdba

Sekretářka katedry

Oops, an error occurred! Code: 201908180357572ad036da

Další členové katedry

Oops, an error occurred! Code: 201908180357572bbda51c

Externí spolupracovníci

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
585637805
tř. 17. listopadu 6 nebo 8
místnost: 30
úterý 16:30 - 16:45

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG