Katedra teorie práva a právních dějin

je katedra, která se v rámci pedagogické činnosti věnuje výuce teorie práva, právní filozofie, římského práva, kanonického a konfesního práva, stejně jako právní historie. Jednotliví členové katedry pak ve své vědecké práci zaměřují svůj výzkum zejména na otázky právní metodologie, historický vývoj institutů soukromého práva, římskoprávní základy současného práva, právní komparatistiku nebo soudobé filozofické koncepce práva.

Rigorózní zkouška

Pokyny pro zájemce o rigorózní zkoušku z právních dějin

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.24

úterý 9:00 - 9:45 hod.


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.10

pondělí 9:30 - 11:00 hod.


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.04

mezi 8:00 - 15:00 hod., nebo dle domluvy na e-mailu: katerina.moravcova@upol.cz


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8
místnost: kan.30

domluva na e-mailu: Balikovi@seznam.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.23

úterý na základě předchozí domluvy na e-mailu: jlbily@volny.cz lichý týden 16:30 – 17:00 hod. sudý týden 18:15 – 18:45 hod.


tř. 17. listopadu 6
místnost: 24

pondělí 9:00 - 9:45 hod.


Na Hradě 5
místnost: 3.05

čtvrtek 11:15 - 12:00 hod.


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.22

čtvrtek 9:00-9:45 hod.


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.28

po dohodě prostřednictvím e-mailu: janisovajana@seznam.cz (čtvrtek 12:30 - 13:15 hod.)


pouze po domluvě na e-mailu: luckykralik@seznam.cz


Na Hradě 5
místnost: 5.12

po dohodě prostřednictvím e-mailu: Monika.Menke@upol.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 30

čtvrtek 9:15 - 9:45 hod., pátek 9:15 - 9:45 hod.


tř. 17. listopadu 6

čtvrtek 11:15 - 11:30 hod. a dále dle předchozí domluvy na e-mailu: olga-rosenkranzova@seznam.cz


tř. 17. listopadu 8
místnost: kan.30

pátek po dohodě na e-mailu: hattori@seznam.cz


tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.26

pátek 12:30 - 13:15


Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG