Katedra mezinárodního a evropského práva

Katedra mezinárodního a evropského práva zajišťuje výuku a výzkum v oborech mezinárodního práva veřejného, mezinárodního práva soukromého a evropského práva. Nabízí jak základní vyučovací kurzy v těchto oborech, tak i kurzy specializované. Kromě oboru Právo a právní věda zajišťuje výuku v bakalářském studijním programu Veřejná správa, v českém magisterském programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo a v anglickém magisterském programu European and International Law. Kromě toho katedra garantuje doktorský studijní program Mezinárodní a evropské právo/International and European Law jak v české, tak anglické verzi. Katedra zajišťuje i rigorózní řízení v oboru mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé a evropské právo. Na katedře byla realizována řada výzkumných projektů českých i zahraničních (GAČR, IGA, FRVŠ, Visegrad Fund, Jean Monnet Multilateral Research Group). Při katedře působí Jean Monnet Chair a Jean Monnet Centre of Excelence, podpořené Evropskou komisí. Taktéž zde byla zřízena výzkumná skupina pro oblast právní regulace migrace v EU.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.10

úterý 11:00 - 11:45, jinak dle dohody


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.70

úterý 9:45 - 10:45, jinak dle dohody


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.04


Sekce mezinárodního práva veřejného

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.06

čtvrtek 15:00 - 16:30, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.67

čtvrtek 9:30 - 10:30, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.06

pondělí 15:00 - 16:30, jinak dle dohody


Sekce mezinárodního práva soukromého

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.67


tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.69


tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.67


Sekce práva Evropské unie

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.70

úterý 9:45 - 10:45, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 6

úterý 10:00 - 11:00, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.10

úterý 11:00 - 11:45, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.07


Interní doktorandi

Mgr. Martina Delinčáková

Mgr. Irena Drdúlová

Tuomas Heikkinen, M.A.

Mgr. Alžběta Recová

Mgr. Petr Stejskal

Mgr. Eva Zorková

Externí doktorandi

Mgr. et Mgr. Helena Bončková, LL.M.

Mgr. Ing. Vlastimil Calaba

Mgr. Radim Doležal

Mgr. Ondřej Dostal

Mgr. Michala Chadimová

Mgr. Václav Pravda

JUDr. Kateřina Štěpánová

Výzkumná centra

Výzkumná skupina byl z řízena v roce 2017 a se zaměřuje na výzkum právních aspektů migrace v rámci Evropské unie. V současné době realizuje výzkumný projekt zaměřený na práva dítěte v azylovém řízení EU (IGA) a dále výzkumný projekt zaměřený na intraunijní migraci a legální migraci osob ze třetích zemí (GAČR).

Členové týmu:

 1. akademičtí pracovníci
  • doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
  • prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
 2. doktorští studenti
  • Mgr. Irena Drdúlová
  • Mgr. Martina Delinčáková
  • Mgr. Ondřej Fiala

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Specializované programy zajišťované katedrou

Informace k anglickým programům garantovaným katedrou naleznete na studylaw.upol.cz

Informace k programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo naleznete na evstu.upol.cz