Katedra jazyků

Katedra jazyků je dynamicky se rozvíjející katedra zaměřená zejména na pedagogickou, ale i vědeckovýzkumnou činnost v oblasti anglické, francouzské a německé odborné právní terminologie. Katedra nabízí více než 60 předmětů zaměřených na právní angličtinu, francouzštinu a němčinu, ale i latinu a významně se takto podílí jak na zabezpečení výuky v magisterském studijním programu Právo, tak v bakalářském studijním programu Právo ve veřejné správě, jakož i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo (studijní program Politologie).

Katedra také zabezpečuje odbornou jazykovou přípravu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy. Vedle činnosti pedagogické se členové katedry podílí i na rozvoji daných oborů činností vědeckou, spočívající v odborné publikační činnosti, účasti na konferencích, řešení grantů a projektů, zahraničních vědeckých stážích, apod. Katedra též úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, ať už jde o jiné právnické fakulty v ČR i zahraničí, či další významné vzdělávací instituce se zaměřením na výuku odborného jazyka.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.26

Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.26

Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.27

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.28

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.30

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.25

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.67

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.29

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.25

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.29

Externí spolupracovníci

Na Hradě 5
místnost: 3.05a

Na Hradě 5
místnost: 1.24

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

E-learningové studijní opory v LMS Unifor (např. projekt INOVA)

E-learningové studijní opory Právní francouzština

Projekty

Řešené projekty naleznete na starých webových stránkách