Státnice/Promoce

Promoce

 


Videozáznam slavnostní promoce


Slavnostní promoce se uskuteční v pátek 12. července 2024 - programy: Právo ve veřejné správě (bc.), Politologie (navaz. mgr.), Evropské právo a politiky EU (navaz. mgr.).

Pozvánka - promoce absolventů program Právo ve veřejné správě (bc.) a Evropské právo a politiky EU (navaz. mgr.)

Studenti (absolventi), kteří úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku a obhájili diplomovou/bakalářskou práci jsou na  slavnostní promoci přihlášeni automaticky.
Vaši případnou nepřítomnost na promoci prosím oznamte studijnímu oddělení PF.

Absolventi přihlášení ke slavnostní promoci, kteří si již na studijním oddělení svůj diplom absolventa vyzvedli, jsou povinni jej přinést s sebou a předat studijním referentkám před samotnou promocí.

Termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně tak tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.

Ze strany fakulty je zajištěno streamování (v reálném čase) které je možné sledovat na webové stránce UP - avp.upol.cz/stream/Klub absolventů UP
Studiem to nekončí! Zůstaňte s UP a vaší fakultou v kontaktu i nadále.  Zaregistrujte se do Klubu Absolventů UP a dostávejte od nás pravidelné informace o dění na vaší alma mater. Budeme vás zvát na nejrůznější odborné, společenské, kulturní i sportovní akce univerzity i vaší fakulty. Navíc díky Kartě absolventa můžete využít řady slev a výhod, které jsme pro vás domluvili u partnerů. V rámci podpory dalšího vzdělávání Právnická fakulta poskytuje členům Klubu absolventů UP 20% slevu na kurzy/semináře/webináře, které pořádá pro odbornou veřejnost. Jejich nabídku najdete zde.

Stačí se registrovat v tomto formuláři a přiložit fotku (případně můžete použít fotku z ISIC).

Po vyplnění formuláře vám přijde e-mailem výzva k nastavení hesla, a až bude vaše karta připravena k vyzvednutí na UPoint, dáme vám vědět.

Přejeme vám hodně štěstí v dalším působení a zůstaňte UP!

 


Státní závěrečné zkoušky

PODZIMNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda byl předběžně stanoven na 9. 9. 2024 – 20. 9. 2024.

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky program Právo a právní věda:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky /formou e-mailu/ je možné zaslat na adresu: lenka.sedlakova@upol.cz do 14. 8. 2024.

V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte: PODZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta + část státní závěrečné zkoušky, na kterou se přihlašujete (Soukromoprávní část/Veřejnoprávní část/obě části).

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium, a to do 14. 8. 2024. /Postup při uzavírání studia: vytisknout ze Stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce/.
Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.

Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.


Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor/program Právo ve veřejné správě byl předběžně stanoven na 12. 9. 2024.

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor/program Právo ve veřejné správě:

Písemné přihlášky /formou e-mailu/ na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na adresu: lenka.sedlakova@upol.cz do 21. 8. 2024.

V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V textu e-mailu uvádějte: PODZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium, a to do 21. 8. 2024. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek. /Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce/.
Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.


Termín konání státní závěrečné zkoušky pro navazující mgr. programy Politologie a Evropské právo a politiky EU byl předběžně stanoven na 19. 9. 2024.

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky /formou e-mailu/ je možné zaslat na adresu: lenka.sedlakova@upol.cz do 4. 9. 2024.

V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V textu e-mailu uvádějte: PODZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium, a to do 4. 9. 2024. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek. /Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce/.
Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.
 


Státní závěrečné zkoušky - Diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02. 
 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP , Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02-ÚZ02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08-ÚZ01.

Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP stanovuje Vnitřní norma PF UP č. PF-B-21/06-ÚZ01

- Jak navrhnout téma diplomové práce

- Organizace zadávání diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program M6805 Právo a právní věda (magisterský program, pro studenty zapsané do 1. ročníku od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program M0421A220005 Právo a právní věda (magisterský program, pro studenty zapsané od roku 2019)

SZZ - povinné

Soukromé právo

Správní právo

Trestní právo

SZZ - volitelné (Student si může, ale nemusí, vybrat jednu volitelnou součást SZZ dle čl. 14 odst. 4 - Vnitřního předpisu PF UP č. PF-A-19/02-ÚZ02)

Právní dějiny

Ústavní právo

Evropské právo

Mezinárodní právo veřejné

Finanční právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program N6701 Politologie - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program N0421A220006 - Evropské právo a politiky EU

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B6804 Právní specializace, obor Právo ve veřejné správě

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B0421A220006 Právo ve veřejné správě

SZZ - povinné

Ústavní a správní právo

SZZ - volitelné (povinná volba dvou součástí SZZ - dle čl. 14 odst. 3 - Vnitřního předpisu PF UP č. PF-A-19/02-ÚZ02)

Správní právo - zvláštní část

Právo sociálního zabezpečení

Daňové a poplatkové právo

Právo životního prostředí

Správa veřejného majetku

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Oznámení o konání obhajoby diplomových prací a SZZ

Státní závěrečné zkoušky   

Obhajoba DP

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)