Státnice/Promoce

Promoce

 


Videozáznam slavnostní promoce


-  Slavnostní promoce absolventů programů Právo a právní věda, Právo ve veřejné správě a oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo je plánována na pátek  14. 4. 2023.

Ze strany fakulty je zajištěno streamování (v reálném čase), tak aby slavnostní akty bylo možné sledovat na webové stránce UP - avp.upol.cz/stream/

Absolventi přihlášení ke slavnostní promoci, kteří si již na studijním oddělení svůj diplom absolventa vyzvedli, jsou povinni jej přinést s sebou a předat studijním referentkám před samotnou promocí.

Termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně tak tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.


Státní závěrečné zkoušky

 ZIMNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda byl předběžně stanoven na 23. 1. 2023 – 2. 2. 2023. Přihlašování na státní závěrečné zkoušky program Právo a právní věda: Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail:  lenka.sedlakova@upol.cz do 5. 1. 2023.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte:  ZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta + část státní závěrečné zkoušky, na kterou se přihlašujete (Soukromoprávní část/Veřejnoprávní část/obě části).
Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 5. 1. 2023. Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.

Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.

 

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský program Právo ve veřejné správě byl předběžně stanoven na 18. 1. 2023. Přihlašování na státní závěrečné zkoušky program Právo ve veřejné správě: Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 5. 1. 2023.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte:  ZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.
Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 5. 1. 2023. Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.

Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.


Termín konání státní závěrečné zkoušky pro navazující obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo byl předběžně stanoven na 7. 2. 2023.
Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo:
Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 5. 1. 2023.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte:  ZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.
Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 5. 1. 2023. Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.

Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.

 


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02-ÚZ01. 
Podání žádosti dle čl. 12 odst. 4 citovaného vnitřního předpisu bude realizováno tak, že konzultaci s budoucím vedoucím práce může student provést na dálku způsobem, na němž se s příslušným vyučujícím dohodne (např. MS Teams, e-mail apod.). Žádost o přidělení tématu se bude podávat (podepsaná a naskenovaná) elektronicky e-mailem, který bude adresován sekretářce příslušné katedry a vyučujícímu, se kterým bylo téma konzultováno. V reakci na tento e-mail příslušný vyučující potvrdí, že s vedením tématu dle zaslané žádosti souhlasí, a to nejpozději do 7 dní od doručení. Pokud se vyučující do 7 dnů nevyjádří, má za to, že s tématem souhlasí. 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP a čl. 14 a 15 Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08 /R-B-17/08-ÚZ01 - účinná od 1.září 2022/.

Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP stanovuje Vnitřní norma PF UP č. PF-B-21/06

- Jak navrhnout téma diplomové práce

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - program Právo a právní věda (magisterský program, pro studenty zapsané od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B6804 Právní specializace, obor Právo ve veřejné správě

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B0421A220006 Právo ve veřejné správě

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Oznámení o konání obhajoby diplomových prací a SZZ

Státní závěrečné zkoušky   

Obhajoba DP

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)