Státnice/Promoce

Promoce

 


Videozáznam slavnostní promoce


Slavnostní promoce absolventů se uskuteční v pátek  24. listopadu 2023.
- Pozvánka na slavnostní promoce absolventů bude zveřejněna po ukončení státních závěrečných zkoušek a obhajob DP a BP prací (11. 10. 2023).

Studenti (absolventi), kteří úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku a obhájili diplomovou/bakalářskou práci jsou na  slavnostní promoci přihlášeni automaticky.

Absolventi přihlášení ke slavnostní promoci, kteří si již na studijním oddělení svůj diplom absolventa vyzvedli, jsou povinni jej přinést s sebou a předat studijním referentkám před samotnou promocí.

Termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně tak tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.

Ze strany fakulty je zajištěno streamování (v reálném čase).


Státní závěrečné zkoušky

PODZIMNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda byl stanoven na 5. 9. 2023 – 15. 9. 2023.
- Harmonogram státních závěrečných zkoušek – program Právo a právní věda

 

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor/program Právo ve veřejné správě byl stanoven na 11. 9. 2023.
- Harmonogram státních závěrečných zkoušek – program Právo ve veřejné správě
 

 

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro navazující obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo byl stanoven na 14. 9. 2023.
- Harmonogram státních závěrečných zkoušek – obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02-ÚZ01. 
Podání žádosti dle čl. 12 odst. 4 citovaného vnitřního předpisu bude realizováno tak, že konzultaci s budoucím vedoucím práce může student provést na dálku způsobem, na němž se s příslušným vyučujícím dohodne (např. MS Teams, e-mail apod.). Žádost o přidělení tématu se bude podávat (podepsaná a naskenovaná) elektronicky e-mailem, který bude adresován sekretářce příslušné katedry a vyučujícímu, se kterým bylo téma konzultováno. V reakci na tento e-mail příslušný vyučující potvrdí, že s vedením tématu dle zaslané žádosti souhlasí, a to nejpozději do 7 dní od doručení. Pokud se vyučující do 7 dnů nevyjádří, má za to, že s tématem souhlasí. 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP , Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02-ÚZ02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08-ÚZ01.

Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP stanovuje Vnitřní norma PF UP č. PF-B-21/06-ÚZ01

- Jak navrhnout téma diplomové práce

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - program M6805 Právo a právní věda (magisterský program, pro studenty zapsané do 1. ročníku od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - program M0421A220005 Právo a právní věda (magisterský program, pro studenty zapsané od roku 2019)

SZZ - povinné

Soukromé právo

Správní právo

Trestní právo

SZZ - volitelné (Student si může, ale nemusí, vybrat jednu volitelnou součást SZZ)

Právní dějiny

Ústavní právo

Evropské právo

Mezinárodní právo veřejné

Finanční právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - program N6701 Politologie - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B6804 Právní specializace, obor Právo ve veřejné správě

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B0421A220006 Právo ve veřejné správě

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Oznámení o konání obhajoby diplomových prací a SZZ

Státní závěrečné zkoušky   

Obhajoba DP

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)