Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci:

https://files.upol.cz/sites %2Fpub%2FPubNormy%2FA2-17.pdf

 

Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci:

https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/uredni-deska/habilitace_a_profesury/R-B-18-18.pdf 

Akreditované obory na PF UP:

  •  Občanské právo (habilitační řízení - akreditace udělena do 31. 8. 2019)

Výše poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením je na Univerzitě Palackého v Olomouci stanovena částkou ve výši 6 000 Kč (Rozhodnutí rektora UP č. B3-17/4).

Jmenovaní docenti na PF UP:

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
pro obor občanské právo s účinností od 1. prosince 2015.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
pro obor občanské právo s účinností od 1. ledna 2017

doc JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. - pro obor občanské právo s účinností od 1. listopadu 2017 
habilitační řízení v oboru Občanské právo. Dokumenty k h.ř.(1 , 234567)