Habilitační řízení

Aktuální informace k habilitačnímu řízení v oboru Občanské právo

Akreditace udělena do 31.8. 2019

Podmínky habilitačního řízení

Řád habilitačního řízení

Výše poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením je na Univerzitě Palackého v Olomouci stanovena částkou ve výši 6 000 Kč (Rozhodnutí rektora UP č. B3-17/4).

Jmenovaní docenti na PF UP:

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
pro obor občanské právo s účinností od 1. prosince 2015.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
pro obor občanské právo s účinností od 1. ledna 2017

doc JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. - pro obor občanské právo s účinností od 1. listopadu 2017
habilitační řízení v oboru Občanské právo. Dokumenty k h.ř.(1 , 2345, 67)