Státnice Promoce Imatrikulace

Promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,
v důsledku nepříznivého vývoje souvisejícího s pokračující epidemií Covid-19 se vedení Právnické fakulty rozhodlo zrušit slavnostní promoce plánované na den 9. 10. 2020. Nový termín konání promoce bude zveřejněn, jakmile to situace dovolí.
POPLATEK: Pokud jste již zaplatili poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět.Postup: Absolventi požádají písemně o vrácení poplatku e-mailem na adrese marcela.mazurakova@upol.cz, v žádosti uveďte č. účtu, ze kterého byl poplatek hrazen, jméno a příjmení.
DIPLOM:Absolventi, kterým byla zrušena promoce si mohou vyzvednout svůj diplom na studijním odd. PF UP v úřední hodiny. Popř. je možné požádat studijní referentku o zaslání diplomu poštou na adresu evidovanou v IS STAG. Absolventi, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v září 2020 si mohou své diplomy vyzvednout na studijním odd. po předchozí domluvě od 2. 11. 2020. Popř. je možné požádat studijní referentku o zaslání diplomu poštou na adresu evidovanou v IS STAG. /Termín promoce bude zveřejněn později/.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

 

 

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - zimní termín

ZIMNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský obor Právo byl předběžně stanoven na 25. 1. 2021 – 5. 2. 2021

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Právo:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail:  sarka.jelinkova@upol.cz do 14. 12. 2020.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte:  ZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta + část státní závěrečné zkoušky, na kterou se přihlašujete (Soukromoprávní část/Veřejnoprávní část/obě části).

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 14. 12. 2020. Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.

Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.


Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor Právo ve veřejné správě byl předběžně stanoven na 22. 1. 2021

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Právo ve veřejné správě:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 14. 12. 2020.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte:  ZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 14. 12. 2020. Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.

Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.


Státní závěrečné zkoušky pro navazující mgr. obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo /termín szk bude upřesněn na začátku prosince/

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 14. 12. 2020.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte:  ZIMNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.
Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 14. 12. 2020. Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.

Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.

/Pokud to bude aktuální situace umožňovat, bude se zimní termín státních závěrečných zkoušek konat prezenčně/.


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací v AR 2020/2021:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02-ÚZ01. 
Podání žádosti dle čl. 12 odst. 4 citovaného vnitřního předpisu bude realizováno tak, že konzultaci s budoucím vedoucím práce může student provést na dálku způsobem, na němž se s příslušným vyučujícím dohodne (např. MS Teams, e-mail apod.). Žádost o přidělení tématu se bude podávat (podepsaná a naskenovaná) elektronicky e-mailem, který bude adresován sekretářce příslušné katedry a vyučujícímu, se kterým bylo téma konzultováno. V reakci na tento e-mail příslušný vyučující potvrdí, že s vedením tématu dle zaslané žádosti souhlasí, a to nejpozději do 7 dní od doručení. Pokud se vyučující do 7 dnů nevyjádří, má za to, že s tématem souhlasí. 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP a čl. 14 a 15 Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08

Obsahové a formální náležitosti kvalifikační práce stanoví Vnitřní norma PF UP č. PF-B-18/10

- Jak navrhnout téma diplomové práce

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (magisterský obor, pro studenty zapsané od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo ve veřejné správě

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Imatrikulace