Katedra správního práva a finančního práva

Katedra správního práva a finančního práva je dynamicky se rozvíjející, multioborová katedra zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost ve významných veřejnoprávních oborech, kterými jsou: Správní právo, Finanční právo, Právo životního prostředí a Právo sociálního zabezpečení. Katedra se výukou více než 50 odborných předmětů z těchto oborů významně podílí jak na zabezpečení magisterského studijního programu Právo, tak garantuje výuku bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor Správní právo. Vedle činnosti pedagogické se členové katedry významně podílí i na rozvoji daných oborů činností vědeckou, spočívající v odborné publikační činnosti, účasti na konferencích, řešení grantů a projektů, zahraničních vědeckých stážích, apod. Katedra též úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, ať už jde o jiné právnické fakulty v ČR i zahraničí, či o významné soudní instituce (Ústavní soud, Nejvyšší správní soud).

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost:
středa 9:30 – 10:30, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.05
pondělí 9:30 – 10:30, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.03

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.59
pouze na základě předchozí emailové dohody

585637626
tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.13
čtvrtek 11:00 - 11:30, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.16
středa 11:30 - 12:30, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

585637613
tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.16
lichý pátek 8:45 - 9:45, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: P1.59
na základě emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.18
na základě emailové dohody

585637666
tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.10
pondělí 12:00 - 13:00, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

585637702
tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.15
středa 9:30 - 11:30, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.17
čtvrtek 8:30 - 9:30
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.04
pouze na základě předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.10
po dobu mateřské (resp. rodičovské) dovolené pouze na základě emailové dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.16
čtvrtek 12:30 - 14:00
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.14
úterý 10:00 - 11:30
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.17
pouze na základě dohody

Křížkovského 8
místnost:
úterý 9:45 - 10:45, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.11
pondělí 13:00 - 14:00
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

585637814
tř. 17. listopadu 6
místnost: 4.08
sudé úterý 9:45 - 11:15, dále dle dohody
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.13
sudé pondělí 16:00 - 16:45
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

místnost:
mateřská dovolená

585637666
tř. 17. listopadu 6
místnost:
úterý 9:45 - 11:15
v období prázdnin a ve zkouškovém období pouze na základě předchozí dohody

Externí spolupracovníci

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. - Správní právo (doktorský studijní program)
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. - Správní právo (doktorský studijní program, rigorózní řízení)
JUDr. Petr Šustek, Ph.D. - Správa zdravotnictví
Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec - Správní soudnictví
JUDr. Daniela Šustrová - Veřejná správa nemovitostí

Interní doktorandi

Mgr. Jan Hak
Mgr. Tereza Chadimová
Mgr. Anna Lajčíková
JUDr. Tomáš Martinák
Mgr. Iva Opletalová
Mgr. Patrícia Pevalová
Mgr. Petr Růžička
Mgr. Tomáš Vachutka

Obory

Obor Správní právo

Otázky k postupové zkoušce ze správního práva

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo Bc.

Obor Finanční právo

Seznam otázek ke zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Poplatkové a daňové právo

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Správa veřejného majetku

Obor Právo životního prostředí

Seznam teoretických otázek ke zkoušce LS 2017

Otázky ke státní bakalářské zkoušce: Aktualizované otázky 2017

Obor Právo sociálního zabezpečení

Otázky ke zkoušce

Rigorózní zkouška - zkušební okruhy

Otázky ke SZZ

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Seznam předmětů vyučovaných katedrou naleznete na starém webu.