Katedra správního práva a finančního práva

Katedra správního práva a finančního práva je dynamicky se rozvíjející, multioborová katedra zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost ve významných veřejnoprávních oborech, kterými jsou: Správní právo, Finanční právo, Právo životního prostředí a Právo sociálního zabezpečení. Katedra se výukou více než 50 odborných předmětů z těchto oborů významně podílí jak na zabezpečení magisterského studijního programu Právo, tak garantuje výuku bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor Správní právo. Vedle činnosti pedagogické se členové katedry významně podílí i na rozvoji daných oborů činností vědeckou, spočívající v odborné publikační činnosti, účasti na konferencích, řešení grantů a projektů, zahraničních vědeckých stážích, apod. Katedra též úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, ať už jde o jiné právnické fakulty v ČR i zahraničí, či o významné soudní instituce (Ústavní soud, Nejvyšší správní soud).

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.17

dle předchozí emailové dohody


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.12


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.03


Další členové katedry

585637626

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.13

středa 12:00 – 13:00


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.16


585637613

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.16


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: P1.59


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.10


585637702

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.15


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.17


585637504, 585631003

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.04


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.16

dle předchozí emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.14

dle předchozí emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.05

dle předchozí emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.17

dle předchozí emailové dohody


585 637 667

tř. 17. listopadu 6 (budova A)

pondělí 11:15 – 12:00


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.11


585637814

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.08


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.13

dle předchozí emailové dohody


585637666

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.10


Externí spolupracovníci

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec — Správní soudnictví
Mgr. Simona Hornochová — Daňové právo
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. — Správní právo (doktorský studijní program)
JUDr. Michal Mazanec — Správní soudnictví
JUDr. Jan Rutsch — Správní soudnictví
JUDr. Daniela Šustrová — Veřejná správa nemovitostí
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. — Správní právo (doktorský studijní program, rigorózní řízení)
JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, Ph.D. – Správní právo (rigorózní řízení)

 

Interní doktorandi

Mgr. Vojtěch Bill
Mgr. Tomáš Grygar
Mgr. Jan Hak
JUDr. Tereza Chadimová
Mgr. Anna Lajčíková
Mgr. Gabriela Leblochová
Mgr. Miloš Málek
Mgr. Patrícia Pevalová
Mgr. Petr Růžička
Mgr. Tomáš Vachutka

Obory

Obor Správní právo

Otázky k postupové zkoušce ze správního práva

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo Bc. (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo Bc. (od března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo zvláštní část (od března 2022)

 

Obor Finanční právo

Seznam otázek ke zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Poplatkové a daňové právo (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Poplatkové a daňové právo (od března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Správa veřejného majetku (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Správa veřejného majetku (od března 2022)

Obor Právo životního prostředí

Seznam teoretických otázek ke zkoušce LS 2017

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo životního prostředí (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo životního prostředí (od března 2022)

 

Obor Právo sociálního zabezpečení

Rigorózní zkouška - zkušební okruhy

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo sociálního zabezpečení (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo sociálního zabezpečení (od března 2022)

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Seznam předmětů vyučovaných katedrou naleznete na starém webu.

e-sborníky

Název publikace

Správní soudnictví - 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku

Autoři

Kateřina Frumarová (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Iuridicum Olomoucense, o.p.s.

Počet stran

183

pdf

Anotace

Sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. až 23. března 2018 na Právnické fakultě UP v Olomouci


Název publikace

„Osmičkové roky“ v historii Československého a Českého a Slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi

Autoři

Kateřina Frumarová (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Iuridicum Olomoucense, o.p.s.

Počet stran

168

pdf

Anotace

Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2018 pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. a 25. května 2018


Název publikace

Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu

Autoři

Kristýna Řezníčková (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Iuridicum Olomoucense, o.p.s.

Počet stran

132

pdf

Anotace

Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2018 pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. a 25. května 2018

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)