Katedra soukromého práva a civilního procesu

Katedra soukromého práva a civilního procesu zabezpečuje výuku občanského práva, práva obchodních korporací a práva civilního procesu, a to zejména v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo, ale i v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Právo ve veřejné správě. Katedra dále zajišťuje i doktorský studijní program Teoretické právní vědy v oboru Občanské právo a realizuje rigorózní řízení v oborech Občanské právo, Obchodní právo a Pracovní právo. Právnická fakulta PF UP v Olomouci má v oboru Občanské právo akreditováno také habilitační řízení. Při Katedře soukromého práva a civilního procesu působí i Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví, někteří členové této skupiny se pak podílí na výuce kurzů LL.M. Právo duševního vlastnictví.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.14

pondělí 14:00 – 15:30 (po oba semestry)


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.20

úterý 9:45 – 10:45, dále dle emailové dohody


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.15


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.19

sudé úterý 9:30 – 10:30


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.19


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.70

čtvrtek 9:00 – 9:45, dále dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 6 (budova A)
místnost: 2.04

13:00 – 15:00


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.19

liché úterý 8:30 – 9:30


tř. 17. listopadu 8 (budova B)

dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.16

pondělí 15:00 – 16:00


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.20

středa 13:00 – 13: 30


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.20

dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.12


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.09

sudé čtvrtky 15:00 – 16:00


tř. 17. listopadu 8 (budova B)

dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.20

úterý 8:30 – 9:30


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.16

pondělí 10:00 – 11:30


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 41

pátek 11:15 – 12:15


tř. 17. listopadu 8 (budova B)

dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.17

úterý 9:00 – 10:00


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.18

středa 12:00 – 13:00


Externí spolupracovníci

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
JUDr. Marek Juráš, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Daniela Šustrová
Mgr. Michal Vávra
PhDr. Jiří Závora, Ph.D. Ph.D.

Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví

Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG