Katedra soukromého práva a civilního procesu

Katedra soukromého práva a civilního procesu zabezpečuje výuku občanského práva, práva obchodních korporací a práva civilního procesu, a to zejména v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo, ale i v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Právo ve veřejné správě. Katedra dále zajišťuje i doktorský studijní program Teoretické právní vědy v oboru Občanské právo a realizuje rigorózní řízení v oborech Občanské právo, Obchodní právo a Pracovní právo. Právnická fakulta PF UP v Olomouci má v oboru Občanské právo akreditováno také habilitační řízení. Při Katedře soukromého práva a civilního procesu působí i Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví, někteří členové této skupiny se pak podílí na výuce kurzů LL.M. Právo duševního vlastnictví.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.14

Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.20
pátek 9:45 - 10:45, ve zkouškovém období dle dohody

Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.15

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.19

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.19
pondělí 12:30 - 13:00 - po předchozí dohody e-mailem

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.70
čtvrtek 10:00 - 11:30, dále dle předchozí emailové dohody

tř. 17. listopadu 8
místnost: 2.04
po předchozí dohodě

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.19
liché úterý 8:30 - 9:30, ve zkouškovém období dle dohody

tř. 17. listopadu 6
dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.19
úterý 11:15 - 12:15, dále dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.20
středa 13:00 - 13:30, ve zkouškovém období dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.19

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.20
sudé pondělí 15:00 - 15:40, ve zkouškovém období dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.12
lichý pátek 12:15 - 13:15, ve zkouškovém období dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.09

tř. 17. listopadu 6

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.20
úterý 8.30 - 9:30, ve zkouškovém období dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.13
po předchozí dohodě

tř. 17. listopadu 6
místnost: 41
čtvrtek 12:15 - 13:15

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.17
čtvrtek 10:30 - 11:30, ve zkouškovém období dle dohody

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.18
čtvrtek 11:00 - 12:00, ve zkouškovém období dle dohody

Interní doktorandi

Mgr. Radka Demjanová
Mgr. Martina Ditmarová
Mgr. Markéta Etlíková (EtlikovaM@seznam.cz)
Mgr. Jitka Jordánová
JUDr. Jan Kotula
Mgr. Anna Kováčová
Mgr. Pavla Ládová
Mgr. Tereza Mališová (tereza.malisova01@upol.cz)
Mgr. Tomáš Marek
JUDr. Lucie Melzerová
Mgr. Antonín Stanislav
Mgr. Tomáš Šperka
Mgr. Adam Talanda
Mgr. Iveta Talandová
Mgr. Lucia Valentová
Mgr. Karel Vlček
Mgr. Jakub Vraník

Externí spolupracovníci

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
JUDr. Marek Juráš, Ph.D.
Mgr. Petr Kolář
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.
JUDr. Vlasta Miklušáková
JUDr. David Raus, Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Petr Šedivý
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Daniela Šustrová
PhDr. Jiří Závora, Ph.D. Ph.D.

Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví

Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG