Státnice Promoce Imatrikulace

PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů oboru Právo, Právo ve veřejné správě a rigorózního řízení se bude konat v pátek  16. 3. 2018.

 Pozvánka

 

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - JARNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský obor Právo byl předběžně stanoven na 28. 5. 2018 – 8. 6. 2018

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Právo:

Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: pavlina.langerova@upol.cz do 23. 4. 2018.

V přihlášce uvádějte:  Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta + část státní závěrečné zkoušky, na kterou se přihlašujete (Soukromoprávní část/Veřejnoprávní část/obě části).

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 23. 4. 2018.

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP a čl. 14 a 15 Směrnice děkanky PF č. S-3/2017 a Vnitřní norma UP R-B-17/08

Obsahové a formální náležitosti kvalifikační práce stanoví Směrnice děkanky PF č. 2/2010

 Jak navrhnout téma diplomové práce

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2017/2018: - diplomové a bakalářské práce

 

   

Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Právo (nový magisterský obor, pro studenty zapsané od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; otázky - obor Právo ve veřejné správě

SZZ - povinné:   Správní právo 
                         Ústavní právo a státověda 
SZZ - volitelné: Daňové a poplatkové právo                                
                         Právo životního prostředí
                         Právo sociálního zabezpečení 
                         Správa veřejného majetku

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2017/2018

IMATRIKULACE